Tuesday, March 11, 2008

Kvinnodagen

Varje år kan man i någon tidning läsa frågan: Behövs internationella kvinnodagen ? Svaret är ofta. Nej inte i Sverige, där har vi hunnit långt.

Jag var på IF Elfsborgs årsmöte i förra veckan.
En helt manlig valberedning, föreslog en helt manlig styrelse, ett nästan helt manligt årsmöte beslutade om den helt manliga styrelsen.

När Borås Arena planerades var det en ambition att den skulle kännas trevlig och bekväm för fler kvinnor i publiken.
Det lär väl betyda att Elfsborg välkomnar kvinnor som hejande och betalande publik men ingen kvinna i vår stad är kompetent nog att vara med i styrelsen.

Nog behövs det en kvinnodag för att påminna styrelsevalberedningar både till företag och idrottsklubbar om att kvinnor finns. Inte som utfyllnad utan för att de flesta grupper blir bättre om de består av både män och kvinnor.

Friday, March 7, 2008

Bra- länsstyrelsen

Nu måste jag verkligen skriva igen. Har varit både jätteförkyld och lat så det har blivit ett blogguppehåll.
Igår opererade jag min högerhand men inte ens en fumlig och skrivovan vänsterhand kan nu vara skäl nog att avstå.

Till saken.

Länsstyrelsen i V.Götaland har visat att inte ens det fantasirika begreppet " naturanpassat" strandskydd räcker för att ta bort strandskyddet från Viaredssjön. Idag kom svaret från länsstyrelsen på planprogrammet för nybyggena vid Viareds strand. Inget avsteg från strandskyddet på 200 meter. Skönt att det fortfarande finns kvar en statlig prövning av strandskyddet. Skönt att se att de vågar värna om de många medborgarnas rätt till våra stränder och sjönära natur.

Naturskyddsföreningarna uppmärksammar idag att det finns risk för att högerregeringen tar fram ett förslag om att kommunerna själva skall få avgöra undantag från strandskyddet. Då är inte bara flora, fauna och tillgänglighet i fara. Naturskyddsföreningen menar att det är ett hot mot vår allemansrätt.

Naturen och de medborgare som inte har eller kan köpa strandtomt har inte råd med moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater, vägvalare eller miljöpartister i boråsstyret.
Vi måste rädda strandskyddet och allemansrätten genom vänsterstyre både i landet och i Borås.