Wednesday, October 15, 2008

Socialdemokraterna vill satsa på järnväg

Idag kom socialdemokraternas infrastrukturmotion.
En tydlig satsning på järnväg och kollektivtrafik. Regeringens motsvarighet som presenterades för några veckor sedan var tvärtom, prioritering av vägar.

S lägger mer pengar och anser ( äntligen ) att det tar för lång tid att bygga järnväg om vi skall direktfinansiera allt. Nu öppnar man för att låna hos Riksgälden och sedan varje år amortera och betala räntor. Precis som kommunernas investeringsbudget.


Skall vi klara miljömålen så är säkert järnvägsutbyggnad ett måste. Då kan vi inte vänta utan snarast ge resalternativ till bil och flyg.

I S-motionen vill man ta ett första steg på en höghastighetsbana genom att bygga Ostlänken mellan Järna och Linköping.
Det är en viktig koppling till Södra stambanan och ger på köpet snabbare trafik mellan Stockholm och Malmö.

Men det som ligger oss i Borås närmast är att Ostlänken hör också ihop med Götalandsbanan. Vad det gäller den järnvägen så står det så här i S-motionen.

" Sträckan Göteborg-Borås. Vi vill avsätta resurser för att projektera denna järnvägssträcka. Sträckan skall gå förbi Landvetters flygplats och på så sätt säkra både person- och godstransporter till flygplatsen. Utbyggnaden av sträckan mellan Götaborg och Borås förstärker viktig kapacitet i järnvägssystemet och är därutöver en första del av Götalandsbanan, en höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm. Hela Götalandsbanan är tänkt att omfatta sträckorna Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping, för att sedan kopplas till Ostlänken. Fullt utbyggd kan banan förkorta restiden med tåg mellan Göteborg och Stockholm till 2 h och 15 minuter."

Tydligare inrikting har jag inte läst från mitt parti. Sedan gäller det ju, att gå från ord till handling och börja bygga och bygga färdigt inom rimlig tid.

Nu är det upp till bevis för de fyra från högeralliansen och visa om de vill satsa på det miljöriktiga sättet att resa - med tåg.
Att börja bygga Götalandsbanan där det finns störst resandeunderlag och därmed bör gynna både ekonomi och miljö allra mest.

Jag har inte läst deras prop. endast hört och läst i media. Men eftersom vägar får betydligt mer så är det väl stor risk att positiva skrivningar om Götalandsbanan saknas.

Tuesday, October 14, 2008

Författarafton

Ikväll var det Åsa Linderborg som vi fick lyssna till på kulturhuset i Borås. En fantastisk berättare på scenen, en timma, inför fullsatt teatersalong.
Hennes berättelse om sin barndom och sin pappa.
Jag har läst boken " Mig äger ingen". Mycket av det jag läst blev så tydligt i hennes egen berättelse ikväll.

Hon avslutade med några ord som jag fritt tolkar ungefär så här:

Boken är en upprättelse för de, som liksom min pappa blev arbetslösa när jobben försvann. De som betraktas som lata för att de inte hittar något nytt.
En upprättelse för de långtidssjuka som inte blir trodda. Att även de ofullkomliga kan vara kärleksfulla, fina och bra människor.

Sunday, October 12, 2008

Retorik a la Hägglund

Ikväll sände TV en två timmar lång debatt med de 7 partiledarna. De fyra talade med nästan en stämma. Hägglund var ändå retorikens mästare genom att sju gånger säga
"Vi skall komma ihåg"
Det framkom sällan vad det var vi borde minnas.

Jag har ett förslag.

Kom ihåg Hägglund, nu när varslen kommer på löpande band, att du var med och gjorde så att 500.000 människor inte hade råd att vara kvar i sin arbetslöshetsförsäkring.

Kom ihåg Hägglund att du var med och införde straffskatt för sjuka, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer.

Kom ihåg Hägglund att du tog aktiv del i att klyftorna mellan människor ökar i vårt land.

Kom ihåg Hägglund att du tar ifrån sjuka människor deras rätt till sin försäkring och skickar dem till socialkontoret för att leva på bidrag.

Vi skall komma ihåg, sa Hägglund. Detsamma gör nog svenska folket

Friday, October 10, 2008

Hallandsås

Så får vi åter igen besked från Banverket att tunneln under Hallansåsen blir försenad ett antal år och att den blir betydligt dyrare.
Nu har man byggt i 15 år omgiven av miljöskandaler, förseningar och fördyringar. När man nu säger att det blir klart till 2014 så föredrar jag att tvivla till dess att järnvägen är klar.

Redan när borren fastnade i berget första gången berättade en erfaren järnvägsbyggare för mig att de flesta experter visste att man byggde tunneln på ett mycket olämpligt ställe, med dåligt berg.
Men - det var någon som ville ha en station på ett visst ställe och då fick det styra.
Bättre och billigare hade det nog varit om man gjort noggranna provborrningar innan bygget drogs igång.

Då hade kanske pengarna funnits för att börja med "vårt" bygge Götalandsbanan.

Reträtt

Det lönar sig att säga sin mening. Det har många partikamrater vågat och resultatet visar sig nu när Mona Sahlin gör en sk. pudel och inbjuder vänsterpartiet till samtal.

Jag vill fortfarande att varje parti går till val på eget program men skall vi före valet markera vilka vi vill samarbeta med efter valet så måste det innehålla ett parti som ligger till vänster i politiken.

Det var väl så att socialdemokraternas partiordförande upptäckte att i vårt parti kan det inte vara en liten klick som styr över medlemmarnas huvuden.
Hoppas att det blir en varaktig upptäckt.

Thursday, October 9, 2008

Vänsteralternativ

I pressmeddeladet angående partiledningens dåligt förankrade utspel om regeringssamarbete med Mp och utfrysning av V kan man läsa en mycket underlig formulering.
Det handlar om samarbetet mellan S+Mp.

" I bagaget finns också två mandatperioder med 15 gemensamma budgetar som givit Sverige en bra ekonomisk utveckling, stora reallöneökningar, låg inflation, mycket stora kunskapsinvesteringar och en tätposition i det internationella miljöarbetet."

Är vår partiordförandes minne helt utslaget när hon inte minns att i denna framgång med 15 bra budgetar deltog vänsterpartiet. Jag minns det väl eftersom en mig närstående person deltog i de budgetöverläggningarna.
Det betyder väl att det parti som Mona S. igår, omgiven av Miljöpartiets båda språkrör, beskrev som totalt ekonomiskt oansvariga bidrog till ovanstående lovvärda resultat.

Vad har förändats ??

Jag hoppas på en riktig ideologiskt tydlig vänsterregering som kan tillträda efter valet 2010. Vilka som kan ingå där får väljarna avgöra i val.
Men- nog känns Vänsterpartiet som ett säkrare vänsterkort än Mp. I kommunerna har V i några fall hamnat i den borgerliga buren men ännu har vi inte sett det partiet uppträda tillsammans med högern i Sveriges Riksdag. Tyvärr har Mp i några fall gjort precis detta.

Wednesday, October 8, 2008

Värderingskollaps

Våra paradord om rättvisa, allas lika värde, solidaritet och jämlikhet är för mig inte bara tomma ord från en gången tid.
För mig står de för en stolthet. Att höra till ett parti som i kamp mot överhet och starka kapitalintressen gjort Sverige till ett relativt jämlikt land.
Detta parti som jag med glädje har argumenterat för i valrörelse efter valrörelse.

Skall vi nu övergå till en blandpartivalrörelse där väljarna kan rösta på det privatskolekramande miljöpartiet eller socialdemokraterna och det blir samma politik?

Har partiledningen så dålig självkänsla så vi inte vågar gå till val på våra värderingar, på våra hjärtefrågor.
Valresultatet blir ibland sådant så vi inte får ( ganska ofta ) egen majoritet. Det är väljarnas val och för det skall vi ha stor respekt.
Det innebär att vi efter valet få gå i opposition eller söka samförstånd med något eller några andra partier.

I Västra Götalandsregionen samarbetar socialdemokraterna med centerpartiet och folkpartiet med gott resultat.
Förra mandatperioden i riksdagen samarbetade vi med miljöpartiet och vänsterpartiet. Det fungerade också.
Men - vi gick till val var och en utan gemensamma program. Vi respekterade att väljarna hade sista ordet och inte behövde köpa ett helt paket.
Det finns säkert många borgerliga väljare som tycker det är sorgligt att se hur både det liberala partiet och centerpartiet med sina folkrörelsetraditioner har förvandlats till ett enda högerparti som talar med en gemensam stämma.

På min blogg den 5 denna månad värdesätter jag det parti som har svikit den gemensamma skolan i rikspolitiken totalt. Det finns andra värderingar om privatskolar också i Mp i kommunerna . Men lagar stiftas i sveriges Riksdag så det hjälper föga.
För mig kommer barnen och dess rättigheter först. Jag vill inte gå till val med något annat parti än det som jag har haft stoltheten att få tillhöra många år - socialdemokraterna.

Tuesday, October 7, 2008

Läst i Dagens Arbete

Özz Nûjen inleder sin krönika i oktober med följande:

"En hård värld som styrs av ännu hårdare politiker"

Han fortsätter längre ner i texten, " det finns tack och lov inte så många sådana politiker i Sverige...eller?
Jo då, dom finns här också. Och vi vet vilka dom är om vi väljer att se och inse det.
Men vi blundar för det, vi vill inte se det.

Vi vill inte se att vi har en statsminister som hellre tvingar till arbete än erbjuder arbete.
Vi vill inte se att vi har en utrikesminister som hellre tänker på sin aktieportfölj än på Sverige.
Vi vill inte se att vi har en skolminister som hellre bannar och ljuger än berömmer och söker sanningen.
Vi vill inte se"

Så är det. Många ville inte se och höra vad högeralliansen framförde i valrörelsen. De lyssnade på våra stulna värdeord om rättvisa, solidaritet från blå läppar och trodde att det skulle bli nästan som förut.
Man lyssande till budskapet om att så många fuskade med "bidrag" Nu skulle det bli ordning.

Nu vet många att det blev ett hårt Sverige som styrs av ännu hårdare politiker.

Ett land för de duktiga,rika och starka. Som inte är sjuka till kropp eller själ. Som alltid har rätt utbildning för varje arbetsmarknadsläge. Som alltid är beredda att rycka upp barn och familj, sälja hus och hem och flytta hundra mil om jobbet finns där.

Joakim Jakobsson skrev på Aftonbladets ledarsida i augusti att " Ingen orkar slåss för de sjukskrivna"
Vi som har turen att klara våra räkningar varje månad, inte är sjuka, arbetslösa eller hemlösa måste visa att vi vill slåss för ett rättvist land. Som gäller alla, inte bara några.

Monday, October 6, 2008

Prote(S)trörelsen i Borås


Idag var den 4:e måndagen i följd som vi var på Stora Torget i Borås mellan 12.15 och 13.00.

Vi kommer att vara där varje måndag till valet i september 2010.

Idag var vårt krav: " Sluta jaga sjuka människor"

Nästa måndag protesterar vi mot pensionärsskatten.

Sunday, October 5, 2008

Skolmarknaden

Jag har haft så mycket aktiviteter med medlemsstudier, partiverksamhet av skilda slag så bloggen har får vila. Dessutom börjar växtsäsongen gå mot sitt slut och då skall tomathinkarna ur glashuset och allt skall skuras med såpa.
Fortfarande finns tomater kvar men i betydligt sparsammare skala. Men det har varit ett fantastiskt odlingsår. Frågan är om det går att äta smaklösa köptomater efter denna sommar!

Det som nu gör det helt nödvändigt att skriva några rader är den senaste men säkert inte den sista "stölden" av våra gemensamma skattepengar som satsas på skolan.

Det danska investmentbolaget Axcel köper friskolekoncernen John Bauer. Där går 10.000 svenska elever och omsättningen 2007 var 757 miljoner kronor.

Den tidigare ägaren tycker- nu det är dags att sälja av åldersskäl. Han har gjort stora vinster under ett antal år och kan nu plocka in ytterligare när företaget säljs.
Att äga skolor är en fantastisk idé. Tänk att vi har koncerner för utbildning. Helt finansierade av skattepengar

Samtidigt som detta uppmuntras så far Björklund omkring och hävdar fortfarande att vi har en usel svensk skola. Borde då inte pengarna läggas på eleverna och på fler vuxna i skolan istället för att berika privata ägare och investmentbolag ?

Det är sorgligt att konstatera att även vårt parti mumlar i skägget vad det gäller privata skolor De små försök till regelskärpning som gjordes under förra mandatperioden blockerades totalt av den stora privatskolekramaren, miljöpartiet.
Barnaåren går inte i repris. Vi kan inte låta kapitalintressen få styra en sådan livsviktig verksamhet.
Skall vi samregera med ett parti som sätter kapitalintressen och valfrihet för de starka före en bra sammanhållen skola ? Där alla barn är lika viktiga, både dina och mina.