Sunday, December 28, 2008

Palestinier dör - vem bryr sig ?

Enligt TV är nu dödssiffran i Gaza 290 döda och 700 sårade palestinier.
På den andra sidan 1 död och 3 sårade israeler.
Alla liv har samma värde - men är vedergällningen från Israel inte nu så stor och brutal så att det borde föranleda världsomfattande protester ?

Vi kan se vad sveriges kvällspress tycker är viktigt en dag då bomberna fälls över Gaza.

- Vad har dagens Aftonblad på sin första sida ? Stjärnorna på slottet om Loffes kollaps.

- Vad har dagens Expressen på sin första sida ? Spritfesterna du inte fick se i TV i
stjärnorna på slottet.

Hur skall konflikten någonsin lösas om likgiltigheten är så stor. Det minsta vi nu borde göra är att bojkotta varor från Israel. Jag köpte mina sista Jaffapelsiner för mycket länge sedan.

Saturday, December 27, 2008

Gaza brinner igen

Vem tror att det går att bomba fram land och trygghet för Israel och Palestina ?

Flera hundra döda palestinier när Israel hämnas med sin superstarka militära kraft. Ger det fred och säkerhet till någon ?

Nog finns det skäl att undra om utvecklingen hade varit annorlunda om västvärlden hade erkänt det demokratiska val som det palestinska folket gjorde.
Man valde Hamaz. Det passade inte varken EU eller USA. Visst - valet gick rätt till men man valde inte som vi ville.
Nu har man kanske nått det man ville?? Total splittring och inbördes strider. Allt fler palestinier som inte ser någon annan framtid än våld och hämnd.

Kommer EU och USA att känna något ansvar nu när blodet igen flödar i Gaza eller tror de att det går att bomba fram fred ?
Fred för vem i så fall ?

gemensam jul

Stort tack till alla engagerade ungdomar i SSU för deras fina genomförande av gemensam jul.

De är många som lägger massor av tid före jul, under julen och efter julen för att det skall bli en bra Gemensam Jul.
Inga andra organisationer i Borås ger så mycket tid till det gemensamma julfirandet. Nästan hela julafton och juldagen har Allegården haft dörren öppen.
För alla som vill komma !

Idag gick vi förbi något som heter kontaktcentrum LP i Varberg. Där fanns en skylt.
" Stängt till 5 Januari "
Känns fint att våra SSU-ungdomar hade dörren öppen under de dagar som för många är de svåraste under hela året.

Saturday, December 13, 2008

Japansk krismedicin

Igår framträdde Japans premiärminister i TV och presenterade hur många miljarder Japans regering ville satsa för att mildra den ekonomiska krisen.
En del i krismedicinen innebar att de som blev arbetslösa skulle få lägre skatt. Med andra ord.
Stöd - i en för de arbetslösa människorna svår situation.

Vad gör Sveriges högerregering för de som blir arbetslösa ?

Jo, man straffbeskattar och höjer skatten för de arbetslösa människorna i en svår situation.

I krisen i dagens Sverige duger bara de duktiga. Inte sjuka, arbetslösa,förtids- eller ålderspensionärer.

Saturday, December 6, 2008

Äldreomsorg

Aftonbladet har haft en artikelserie om äldreomsorgen i vårt land. Bra att det uppmärksammas. Ibland undrar jag hur det har kunnat bli så mycket som har blivit så fel. Har vi verkligen inte råd att ha en bra äldreomsorg?
Är det rimligt att en person som är beroende av hemtjänst skall acceptera att ibland så många som 30-40 personer byts om att komma till hemmet?
Är det inte lika effektivt eller rent av både mer effektivt och mänskligare att försöka begränsa antalet personer?
Tror de som planerar dagens hemtjänst att det kanske blir lättare att rekrytera bra och engagerad personal om man har sina "egna" vårdtagare?
Är det rimligt att få inlämnat 7 kalla burkar med mat för att sedan själv eller möjligen med hastig hjälp värma detta i mikron ?
Kan det kanske gå att återgå till att laga mat hemma för de som också behöver hjälp med annat?
Är det rimligt att uppdraget att ge medicin kan utföras på 4-5 minuters besök ?
Är det rimligt att låta datorn göra personalplaneringen som om det gällde att reparera en bil ?

Frågorna är många fler bara några funderingar så när det snart är jul.

Jag blir säkert beskylld för att inte begripa att allt är annorlunda idag än när jag jobbade inom äldreomsorgen eller utbildade dess personal.
Jag tror inte alls att det är så. De äldre är fortfarande olika individer med olika mänskliga behov. Det räcker inte med sjukvård och medicin, inburen och värmd mat, personlig hygien och rena lakan.
Vi måste prioritera våra äldre. Det måste vara viktigare att betala skatt för en värdig vård än att sänka skatten för de som redan har det bra.
Socialtjänstlagen skall styra insatserna i kommunen.
Enligt lagens förarbeten skall socialtjänstens verksamhet präglas av respekt den enskildas självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.
Det förutsätter att insatserna planeras utifrån den enskildas individuella behov, förutsättningar och önskemål.
God kvalitet innebär enligt förarbetena att uppmärksamma insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen.

Flera gånger tidigare har de äldres otillfredställande vård uppmärksammats i några veckor. Sedan blir allt som vanligt igen. Det finns säkert mycket bra omsorg men allt för mycket lider brist på vanlig medmänsklighet.
Egentligen är det lätt att göra rätt. Hur vill jag ha det på min ålderdom ? Vill jag medverka till att andra också får det som de vill ha det ?

Thursday, December 4, 2008

Tåg bättre för miljön

I veckans Borås Tidning har vi läst om att Västtrafik har kommit på idèn att byta ut morgontåget till Göteborg mot ett antal ( 2-3 ?) bussar.
Har ledamöterna i nämnda bolag hört talas om att vi bör begränsa utsläppen från vägtrafik ? Vet man också möjligen om att ett mkt bra sätt är att utnyttja tåg.
Tåg är bra även på den gamla banan till Göteborg.
Mycket begränsade klimatpåverkande utsläpp. Det har plats för många passagerare. Dessutom är tåg både trevligare att åka i och att jobba i än en buss.

Jag åker ofta med buss till Göteborg eftersom det inte finns tåg som passar med min mötestid. De flesta gångerna är vi försenade. Ingen extrabuss kommer så många för vänta eller får stå till Göteborg. För någon vecka sedan var det proppfullt ända fram till ingången.

Borde det inte kollas lite bättre hur entreprenören uppfyller avtalet? Eller har Västtrafik köpt resor som innebär att bussen kan ha fullt av stående passagerare på motorvägen.

Jag har ställt frågan tidigare till vårt ( regionen och 49 kommuner) ägda bolag och fått intrycket att det skall bli bättre.
När kan jag och säkert många andra resenärer undra.

Behåll tåget och satsa på fler avgångar. Så många det går att få plats med på den omoderna banan mellan Borås och Göteborg.

Det bästa för miljön vore att snabbt sätta igång och börja bygga Götalandsbanan. Den första delen mellan Göteborg och Bollebygd via Landvetter är så långt i planeringen så det vore möjligt att bygga nu när det behövs bygg- och anläggningsjobb.
Jag läste häromdagen om byggandet av järnväg på 1800-talet. Då gick det snabbt att bygga fast vi inte var något rikt land.
Dåtidens planerare visste att järnvägen behövdes för att utveckla landet. Inte visste man då något om klimatgaser ändå blev det rätt.

Nu vet vi men vågar inte göra det som krävs. Nog måste det vara klimaträtt att åka tåg på 2 timmar mellan Göteborg och Stockholms City istället för att flyga på ungefär samma tid.

Sunday, November 30, 2008

Högerns rättvisa

Moderaterna har haft "framtidskonvent" I radion hör jag partisekreterare Schlingmanns tal där har säger:
"Ta striden för ett rättvisare Sverige"
Det är som ett slag i ansiktet på alla de i vårt land som idag lever i högerns syn på rättvisa.
De barnfamiljer som bor i dåliga bostäder och inte kan köpa barnens önskeklappar till jul. Kanske nästan inga alls. De som inte har någon bostad. De som är utslitna och förtidspensionerade och straffas med högre skatt. De som nu blir utförsäkrade från sin sjukförsäkring och inte kan jobba. De som får söka sig till socialbidrag. De som blir arbetslösa med låg ersättning och höjd skatt.
De i fattiga länder som skall drabbas av ett nedbantat bistånd. De som kommit till vårt land och skall påverkas av högerns anpassning till främlingsrädslans krafter.

Det "rättvisare" Sverige som moderaterna talar om låter för mig allt mer orättvist.

Därför måste vi socialdemokrater istället för att fastna i kamerala tekniker om budgettak och vänsterpartiets ev. ekonomiska ansvarslöshet, tala om vår syn på rättvisa.

Skall, vågar, vill vi tala om och bilda opinion för vår syn på rättvisa, solidaritet och jämlikhet?

Det betyder säkert att vi måste låta de som klarar sig bra bidra ekonomiskt i högre utsträckning än vad som just nu är fallet. I klartext, skatt efter förmåga. Kanske är det naivt men jag tror att även medelklassen är för ett rättvist Sverige.
Ett land där sjuka, arbetslösa och pensionärer får leva ett bra liv. Där det inte skall utgå straffbeskattning på alla som inte just nu är "dugliga nog" att arbeta. Högeralliansen vill sänka skatten för de som redan gynnas. Kommer de att handla mer??
Om vi vill öka konsumtionen så vore det väl ett bra grepp att ge alla samma skatt på samma inkomst. Då kan sjuka, arbetslösa, förtidspensionärer och ålderspensionärer snabbt öka sina inköp av julklappar, julmat, ny TV och annat som man vill köpa. Det fanns ju miljarder till bankerna. Varför kan inte det finnas pengar för att öka jämlikheten ?

Jag har läst på ngt ställe att mor-och farföräldrar är handelns bästa vänner. Tänk på det Hägglund som ju vill vara de äldres bästa vän.

Vi i "Proteströrelsen i Borås" står på torget varje måndag mellan 12.15-13. Jag har inte träffat någon där som uppskattat högerns "rättvisa"
Vem röstade egentligen fram högeralliansens orättvisa politik?

Monday, November 17, 2008

Motion till Partikongressen 2009

Den här motionen lämnades till Borås arbetarekommun. Förslaget är att arbetarekommun vill ställa sig bakom den.

En sammanhållen skola ger kunskap, lärande och utveckling – för allaDagens socialdemokratiska skoldebatt präglas av en stor otydlighet. Kanske vilsenhet. Vad vill vi med skolan?
Skall vi gradvis anpassa oss till den kunskapssyn som högeralliansen står för med tidigare betyg, fler nationella prov, mer av statisk gammaldags kunskapssyn, mer krav, disciplin och kontroller.

Eller vill vi stå upp och bilda opinion för en demokrati – och kunskapssyn som ger våra barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till självständigt tänkande vuxna. Med goda kunskaper och ett gott självförtroende.
En bra skola för alla barn förutsätter tillräckliga ekonomiska resurser till skolan. Vi måste ge de förutsättningar som krävs för att alla barn skall få samma möjligheter till kunskap, lärande och personlig utveckling. Då krävs mindre undervisningsgrupper där alla barn blir sedda. Då krävs ständig fortbildning av personalen. Då krävs tillräcklig tid för att anpassa undervisningen till varje barns speciella behov.

Den negativa utveckling som många socialdemokrater om och om igen har varnat för, allt sedan den borgerliga regeringen införde de skattefinansierade privata friskolorna, blir för varje dag allt tydligare.
Vi har fått en allt mer segregerad skola där de barn som har aktiva, välutbildade eller förmögna föräldrar väljer bort den kommunala skolan.
På det viset har vi återfått ett skolsystem som har sin grund i den urgamla uppdelningen i folkskola, realskola och läroverk

Socialdemokraternas rådslagsmaterial om skolan inleds så här:
”Skolan är för oss en språngbräda för det jämlika samhället. Genom att ge alla barn och ungdomar samma möjlighet till kunskap, lärande och utveckling så skapar vi förutsättningar för fler att förverkliga sina livsdrömmar.
En skola för alla ger mest till dem som har de tuffaste förutsättningar”
Senare läser vi följande: ” Rätten att välja skola både mellan olika kommunala skolor och mellan en allt större andel friskolor tenderar att öka segregationen”
”samtidigt är friskolorna här för att stanna”

Vackra ord om ett jämlikt samhälle. Men utan handling blir orden tomma. Det ger inte barnen samma möjligheter till kunskap, lärande och utveckling.

De privata friskolorna har idag blivit en böld som tar resurser från de barn som behöver mest. De med de tuffaste förutsättningar.
Vi finansierar med skattemedel olika religiösa samfunds påverkan på barn. Vi stöder med skattemedel utbildningskoncerners mångmiljonsvinster. Vi accepterar att investmentbolag har inflytande över våra barns lärande och utveckling.
Vi har ett av världens generösaste privatskolesystem. I England vill Torypartiet införa det svenska friskolesystemet, med ett undantag. Man säger nej till vinstdrivande skolor. Vad säger vi socialdemokrater ? Jo ! ” Friskolor har kommit för att stanna.”
På kultursidan i Expressen ( Nils Schwartz 23 nov. -07) beskrivs de fristående skolorna med följande ord:” Statusen höjs definitivt inte av att vinstdrivna friskolor anställer obehöriga lärare. Konkurrensen från friskolorna har knappast förbättrat undervisningskvaliteten, den har bara förbättrat medelklassens möjligheter att sätta sina barn i skolor där de slipper att störas av de stökigaste barnen och försämrat för de fattiga kommunala skolorna att över huvud taget komma till rätta med problemet. Under slagordet valfrihet är friskolereformen sannolikt den politiska åtgärd på senare år som starkast har cementerat klasskillnaderna och ökat segregationen”

Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att denna ojämlika, segregerande och ekonomiskt förödande skolpolitik har fått växa fram under ett socialdemokratiskt regeringsinnehav. Nu läggs till detta en anpassning till den skolpolitik som den borgerliga drivna myten om ”flumskolan” innebär. En anpassning till högerregeringens mål att skapa lydiga, disciplinerade barn.
En väg som leder ifrån en ifrågasättande, lärande och utvecklande pedagogik.

Vi vill ha en socialdemokratisk skolpolitik som kännetecknas av rättvisa, solidaritet och jämlikhet. En skolpolitik som vågar återvända till den sammanhållna skolan för alla barn.
Där skolan ses som ett gemensamt ansvar för alla medborgare. En skola där barn från olika sociala och ekonomiska miljöer möts är viktig. Det är kittet som håller ihop vårt samhälle. Till den skolan behövs engagerade föräldrar, personal, kyrkor och organisationer som tar ansvar och deltar i det gemensamma skoluppdraget.

Om vill ge våra barn en skola som präglas av demokrati och jämlikhet krävs aktiva socialdemokrater som bildar opinion och tar strid för den gemensamma skolan. Om inte vi socialdemokrater vågar, kan, vill ta striden för en bra sammanhållen skola för alla barn, vem skall då göra det ?

Vi föreslår partikongressen besluta

att ge partistyrelsen i uppdrag att fram till valet 2010 ta fram ett skolpolitiskt program som utgår från ovanstående och återinför den sammanhållna gemensamma skolan för alla barn.


Borås i November 2008

Solveig Kjörnsberg
Anders Österberg

Wednesday, October 15, 2008

Socialdemokraterna vill satsa på järnväg

Idag kom socialdemokraternas infrastrukturmotion.
En tydlig satsning på järnväg och kollektivtrafik. Regeringens motsvarighet som presenterades för några veckor sedan var tvärtom, prioritering av vägar.

S lägger mer pengar och anser ( äntligen ) att det tar för lång tid att bygga järnväg om vi skall direktfinansiera allt. Nu öppnar man för att låna hos Riksgälden och sedan varje år amortera och betala räntor. Precis som kommunernas investeringsbudget.


Skall vi klara miljömålen så är säkert järnvägsutbyggnad ett måste. Då kan vi inte vänta utan snarast ge resalternativ till bil och flyg.

I S-motionen vill man ta ett första steg på en höghastighetsbana genom att bygga Ostlänken mellan Järna och Linköping.
Det är en viktig koppling till Södra stambanan och ger på köpet snabbare trafik mellan Stockholm och Malmö.

Men det som ligger oss i Borås närmast är att Ostlänken hör också ihop med Götalandsbanan. Vad det gäller den järnvägen så står det så här i S-motionen.

" Sträckan Göteborg-Borås. Vi vill avsätta resurser för att projektera denna järnvägssträcka. Sträckan skall gå förbi Landvetters flygplats och på så sätt säkra både person- och godstransporter till flygplatsen. Utbyggnaden av sträckan mellan Götaborg och Borås förstärker viktig kapacitet i järnvägssystemet och är därutöver en första del av Götalandsbanan, en höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm. Hela Götalandsbanan är tänkt att omfatta sträckorna Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping, för att sedan kopplas till Ostlänken. Fullt utbyggd kan banan förkorta restiden med tåg mellan Göteborg och Stockholm till 2 h och 15 minuter."

Tydligare inrikting har jag inte läst från mitt parti. Sedan gäller det ju, att gå från ord till handling och börja bygga och bygga färdigt inom rimlig tid.

Nu är det upp till bevis för de fyra från högeralliansen och visa om de vill satsa på det miljöriktiga sättet att resa - med tåg.
Att börja bygga Götalandsbanan där det finns störst resandeunderlag och därmed bör gynna både ekonomi och miljö allra mest.

Jag har inte läst deras prop. endast hört och läst i media. Men eftersom vägar får betydligt mer så är det väl stor risk att positiva skrivningar om Götalandsbanan saknas.

Tuesday, October 14, 2008

Författarafton

Ikväll var det Åsa Linderborg som vi fick lyssna till på kulturhuset i Borås. En fantastisk berättare på scenen, en timma, inför fullsatt teatersalong.
Hennes berättelse om sin barndom och sin pappa.
Jag har läst boken " Mig äger ingen". Mycket av det jag läst blev så tydligt i hennes egen berättelse ikväll.

Hon avslutade med några ord som jag fritt tolkar ungefär så här:

Boken är en upprättelse för de, som liksom min pappa blev arbetslösa när jobben försvann. De som betraktas som lata för att de inte hittar något nytt.
En upprättelse för de långtidssjuka som inte blir trodda. Att även de ofullkomliga kan vara kärleksfulla, fina och bra människor.

Sunday, October 12, 2008

Retorik a la Hägglund

Ikväll sände TV en två timmar lång debatt med de 7 partiledarna. De fyra talade med nästan en stämma. Hägglund var ändå retorikens mästare genom att sju gånger säga
"Vi skall komma ihåg"
Det framkom sällan vad det var vi borde minnas.

Jag har ett förslag.

Kom ihåg Hägglund, nu när varslen kommer på löpande band, att du var med och gjorde så att 500.000 människor inte hade råd att vara kvar i sin arbetslöshetsförsäkring.

Kom ihåg Hägglund att du var med och införde straffskatt för sjuka, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer.

Kom ihåg Hägglund att du tog aktiv del i att klyftorna mellan människor ökar i vårt land.

Kom ihåg Hägglund att du tar ifrån sjuka människor deras rätt till sin försäkring och skickar dem till socialkontoret för att leva på bidrag.

Vi skall komma ihåg, sa Hägglund. Detsamma gör nog svenska folket

Friday, October 10, 2008

Hallandsås

Så får vi åter igen besked från Banverket att tunneln under Hallansåsen blir försenad ett antal år och att den blir betydligt dyrare.
Nu har man byggt i 15 år omgiven av miljöskandaler, förseningar och fördyringar. När man nu säger att det blir klart till 2014 så föredrar jag att tvivla till dess att järnvägen är klar.

Redan när borren fastnade i berget första gången berättade en erfaren järnvägsbyggare för mig att de flesta experter visste att man byggde tunneln på ett mycket olämpligt ställe, med dåligt berg.
Men - det var någon som ville ha en station på ett visst ställe och då fick det styra.
Bättre och billigare hade det nog varit om man gjort noggranna provborrningar innan bygget drogs igång.

Då hade kanske pengarna funnits för att börja med "vårt" bygge Götalandsbanan.

Reträtt

Det lönar sig att säga sin mening. Det har många partikamrater vågat och resultatet visar sig nu när Mona Sahlin gör en sk. pudel och inbjuder vänsterpartiet till samtal.

Jag vill fortfarande att varje parti går till val på eget program men skall vi före valet markera vilka vi vill samarbeta med efter valet så måste det innehålla ett parti som ligger till vänster i politiken.

Det var väl så att socialdemokraternas partiordförande upptäckte att i vårt parti kan det inte vara en liten klick som styr över medlemmarnas huvuden.
Hoppas att det blir en varaktig upptäckt.

Thursday, October 9, 2008

Vänsteralternativ

I pressmeddeladet angående partiledningens dåligt förankrade utspel om regeringssamarbete med Mp och utfrysning av V kan man läsa en mycket underlig formulering.
Det handlar om samarbetet mellan S+Mp.

" I bagaget finns också två mandatperioder med 15 gemensamma budgetar som givit Sverige en bra ekonomisk utveckling, stora reallöneökningar, låg inflation, mycket stora kunskapsinvesteringar och en tätposition i det internationella miljöarbetet."

Är vår partiordförandes minne helt utslaget när hon inte minns att i denna framgång med 15 bra budgetar deltog vänsterpartiet. Jag minns det väl eftersom en mig närstående person deltog i de budgetöverläggningarna.
Det betyder väl att det parti som Mona S. igår, omgiven av Miljöpartiets båda språkrör, beskrev som totalt ekonomiskt oansvariga bidrog till ovanstående lovvärda resultat.

Vad har förändats ??

Jag hoppas på en riktig ideologiskt tydlig vänsterregering som kan tillträda efter valet 2010. Vilka som kan ingå där får väljarna avgöra i val.
Men- nog känns Vänsterpartiet som ett säkrare vänsterkort än Mp. I kommunerna har V i några fall hamnat i den borgerliga buren men ännu har vi inte sett det partiet uppträda tillsammans med högern i Sveriges Riksdag. Tyvärr har Mp i några fall gjort precis detta.

Wednesday, October 8, 2008

Värderingskollaps

Våra paradord om rättvisa, allas lika värde, solidaritet och jämlikhet är för mig inte bara tomma ord från en gången tid.
För mig står de för en stolthet. Att höra till ett parti som i kamp mot överhet och starka kapitalintressen gjort Sverige till ett relativt jämlikt land.
Detta parti som jag med glädje har argumenterat för i valrörelse efter valrörelse.

Skall vi nu övergå till en blandpartivalrörelse där väljarna kan rösta på det privatskolekramande miljöpartiet eller socialdemokraterna och det blir samma politik?

Har partiledningen så dålig självkänsla så vi inte vågar gå till val på våra värderingar, på våra hjärtefrågor.
Valresultatet blir ibland sådant så vi inte får ( ganska ofta ) egen majoritet. Det är väljarnas val och för det skall vi ha stor respekt.
Det innebär att vi efter valet få gå i opposition eller söka samförstånd med något eller några andra partier.

I Västra Götalandsregionen samarbetar socialdemokraterna med centerpartiet och folkpartiet med gott resultat.
Förra mandatperioden i riksdagen samarbetade vi med miljöpartiet och vänsterpartiet. Det fungerade också.
Men - vi gick till val var och en utan gemensamma program. Vi respekterade att väljarna hade sista ordet och inte behövde köpa ett helt paket.
Det finns säkert många borgerliga väljare som tycker det är sorgligt att se hur både det liberala partiet och centerpartiet med sina folkrörelsetraditioner har förvandlats till ett enda högerparti som talar med en gemensam stämma.

På min blogg den 5 denna månad värdesätter jag det parti som har svikit den gemensamma skolan i rikspolitiken totalt. Det finns andra värderingar om privatskolar också i Mp i kommunerna . Men lagar stiftas i sveriges Riksdag så det hjälper föga.
För mig kommer barnen och dess rättigheter först. Jag vill inte gå till val med något annat parti än det som jag har haft stoltheten att få tillhöra många år - socialdemokraterna.

Tuesday, October 7, 2008

Läst i Dagens Arbete

Özz Nûjen inleder sin krönika i oktober med följande:

"En hård värld som styrs av ännu hårdare politiker"

Han fortsätter längre ner i texten, " det finns tack och lov inte så många sådana politiker i Sverige...eller?
Jo då, dom finns här också. Och vi vet vilka dom är om vi väljer att se och inse det.
Men vi blundar för det, vi vill inte se det.

Vi vill inte se att vi har en statsminister som hellre tvingar till arbete än erbjuder arbete.
Vi vill inte se att vi har en utrikesminister som hellre tänker på sin aktieportfölj än på Sverige.
Vi vill inte se att vi har en skolminister som hellre bannar och ljuger än berömmer och söker sanningen.
Vi vill inte se"

Så är det. Många ville inte se och höra vad högeralliansen framförde i valrörelsen. De lyssnade på våra stulna värdeord om rättvisa, solidaritet från blå läppar och trodde att det skulle bli nästan som förut.
Man lyssande till budskapet om att så många fuskade med "bidrag" Nu skulle det bli ordning.

Nu vet många att det blev ett hårt Sverige som styrs av ännu hårdare politiker.

Ett land för de duktiga,rika och starka. Som inte är sjuka till kropp eller själ. Som alltid har rätt utbildning för varje arbetsmarknadsläge. Som alltid är beredda att rycka upp barn och familj, sälja hus och hem och flytta hundra mil om jobbet finns där.

Joakim Jakobsson skrev på Aftonbladets ledarsida i augusti att " Ingen orkar slåss för de sjukskrivna"
Vi som har turen att klara våra räkningar varje månad, inte är sjuka, arbetslösa eller hemlösa måste visa att vi vill slåss för ett rättvist land. Som gäller alla, inte bara några.

Monday, October 6, 2008

Prote(S)trörelsen i Borås


Idag var den 4:e måndagen i följd som vi var på Stora Torget i Borås mellan 12.15 och 13.00.

Vi kommer att vara där varje måndag till valet i september 2010.

Idag var vårt krav: " Sluta jaga sjuka människor"

Nästa måndag protesterar vi mot pensionärsskatten.

Sunday, October 5, 2008

Skolmarknaden

Jag har haft så mycket aktiviteter med medlemsstudier, partiverksamhet av skilda slag så bloggen har får vila. Dessutom börjar växtsäsongen gå mot sitt slut och då skall tomathinkarna ur glashuset och allt skall skuras med såpa.
Fortfarande finns tomater kvar men i betydligt sparsammare skala. Men det har varit ett fantastiskt odlingsår. Frågan är om det går att äta smaklösa köptomater efter denna sommar!

Det som nu gör det helt nödvändigt att skriva några rader är den senaste men säkert inte den sista "stölden" av våra gemensamma skattepengar som satsas på skolan.

Det danska investmentbolaget Axcel köper friskolekoncernen John Bauer. Där går 10.000 svenska elever och omsättningen 2007 var 757 miljoner kronor.

Den tidigare ägaren tycker- nu det är dags att sälja av åldersskäl. Han har gjort stora vinster under ett antal år och kan nu plocka in ytterligare när företaget säljs.
Att äga skolor är en fantastisk idé. Tänk att vi har koncerner för utbildning. Helt finansierade av skattepengar

Samtidigt som detta uppmuntras så far Björklund omkring och hävdar fortfarande att vi har en usel svensk skola. Borde då inte pengarna läggas på eleverna och på fler vuxna i skolan istället för att berika privata ägare och investmentbolag ?

Det är sorgligt att konstatera att även vårt parti mumlar i skägget vad det gäller privata skolor De små försök till regelskärpning som gjordes under förra mandatperioden blockerades totalt av den stora privatskolekramaren, miljöpartiet.
Barnaåren går inte i repris. Vi kan inte låta kapitalintressen få styra en sådan livsviktig verksamhet.
Skall vi samregera med ett parti som sätter kapitalintressen och valfrihet för de starka före en bra sammanhållen skola ? Där alla barn är lika viktiga, både dina och mina.

Sunday, August 31, 2008

Något sjukt

I Aftonbladet den 28 augusti finns publicerat ett debattinlägg som kan vara värt att sprida vidare.

Mot de sjuka gäller tuffa tag
Bli för tusan inte sjuk idag
Till och med en halvdöd gammal tant
kan betraktas som en simulant.

B.A.

Det finns många sätt att beskriva iskalla ministern Husmark Perssons resultat i den högerledda svenska riksdagen!

Thursday, August 28, 2008

Golf med språktest

Det är minsann inte bara folkpartiet som gillar språktest.
LPGA representanten Libby Galloway säger att skall damerna spela golftour på elitnivå så måste de kunna engelska.
Man måste utveckla sitt engelska språk !
Libby är generös. För att inte för många skall utestängas så kan vissa få hjälp med språkundervisning.

Här har inga "okultiverade" men duktiga golfspelare någon chans. Kan man inte engelska skall det vara stopp för damerna.
Varför går det inte att spela på franska, tyska, svenska eller kanske ryska?
Om detta säger LPGA-damen inget alls.


En som idag enl. text - TV däremot tar till orda är årets dubble Major - segrare Padraig Harrinton.

Han undrar om en stum person får spela.
Skall bli spännande att se om han får något svar på den frågan.

Höstkänning

Nu strax före nio är det mörkt. Varje år blir man på något sätt överraskad att den ljusa tiden går mot sitt slut. I glashuset finns nu massor av tomater. Tänkte ha kvar någon planta framemot vintern och se hur länge det går att få nya mogna tomater.
Sämre resultat har det blivit med melon. Har två ganska små. Får se om de hinner mogna. Annars blir det nya melonförsök nästa år.
När odlingssäsongen är över kan glashuset övergå till att bli blommande och doftande uppehållsplats både för växter och människor. Att se stjärnhimlen genom glastaket har verkligen också sin tjusning!

Wednesday, August 20, 2008

Reaktion från Hollywood

I måndags åkte jag tåg till Göteborg. Läste då tidningen Kupé.
"Stellan Skarsgård vår största stjärna i Hollywood" står det på framsidan av tidskriften.

Artikeln handlar naturligtvis om hans jobb som "stjärna" Men - han är inte längre bort än att han har reda på vad borgarna sysslar med i Sverige.

Så här säger han angående privatiseringarna.

"Det är vår demokratiska makt att tillsammans äga vissa statliga företag. Fattar man inte att marknaden är helt ointresserad av att ta ansvar för människorna är man farligt ute. Det sorgliga är att många på allvar tycks tro på den gamla högeridén att det skulle finnas en motsättning mellan människan och staten."

Bra ! Vi behöver alla goda krafter för att visa vad som pågår.

Sunday, August 17, 2008

Magister Björklund

Landets mest självsäkra minister har varit i Borås.

Han har två huvudbudskap.

1. Lärarna är kass. Det krävs tidiga betyg och nationella prov för att lärarna skall förstå före Åk. 8 att inte alla hänger med.
Måste betyda att de som skall medverka till att våra barn och ungdomar får beredskap för vuxellivet är både okunniga, lata, blinda och döva.

2. Lärarutbildningen är kass och en b-utbildning för studenter som inte kommit in på andra kurser.

Enligt BT fick ministern applåder för detta budskap när han i fredags besökte Bäckängsgymnasiet.

Tror då de applåderande ( jag är säker på att inte alla deltog i detta) att just de var några undantag från Björklunds betyg ?

Istället för applåder borde lärarkåren uppfatta budskapet som en grov underskattning av deras oftast bra arbetsinsatser.

Hotet mot Allemansrätten

För någon vecka sedan hade Anders Österberg och jag en debattartikel om hotet mot strandskyddet och allemansrätten. Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

Igår kom det oväntat stöd från en moderat kommunpolitiker, Eike Jünke, som till stora delar håller med oss. Hans text kan du läsa här.

Friday, August 15, 2008

Proteströrelse

I dagens Aftonblad ställs frågan på liknande sätt som jag gjorde i mitt senaste inlägg.
Varför orkar ingen slåss för de sjukskrivna ?
Varför finns det ingen proteströrelse som slåss för se sjukskrivnas rätt ?
Varför är det ingen av de existerande folkrörelserna som gör sig till språkrör för de sjukskrivna och förvaltar deras ilska ?

Joakim Jakobsson frågar på ledarsidan:

"Skvallrar de uteblivna protesterna om en större samhällsförändring, den kris för demokratin som också syns i krympande medlemstal för de gamla folkrörelserna och de politiska
partierna ?"

Jag vill lägga till en fråga.

Är solidariteten död ?

Det tror jag inte men den måste väckas. Det måste komma igång en proteströrelse som slåss för en välfärd som omfattar alla.

Tuesday, August 12, 2008

Reinfeldts välfärdslinje

Sommarpratat har nu landets statsminister gjort i Waxholm. Ytterligare sänkta skatter och ytterligare jakt på de "mindre dugliga" Mest till de som redan klarar sig bra.

Den välfärd som vi har byggt upp i vårt land håller på att raseras steg för steg.
Borås Tidnings ledare har verkligen varit tydlig i sin nyliberala iver denna sommar. Full fart mot arbetslinjen ! Alla kan jobba bara trygghetssystemen blir så magra som möjligt eller helt uteblir.

Försäkringskassan gör också sitt bästa att vara den lydigaste myndigheten i den nyliberala eran. Pensionärer och föräldralediga blir utan ersättningar för att F-kassan skall omorganiseras. Mitt i sommaren med semesterledig personal slår naturligtvis hårdast.
Arbetslinjen gäller. Våga inte vara arbetslös, pensionär, föräldraledig eller sjuk.
Däremot går det fint att ta emot bidrag för att betala halva kostnaden för städning, grillning, barnhämtning eller ogräsrensning.
Vårdnadsbidragsberoende är också något som skall belönas . Där gäller tydligen ingen arbetslinje.

Som jag frågat tidigare. Var finns den samlade oppositionen mot nedrustningen ? De som drabbas har kanske inte själva kraften att driva motståndet.
I Sjuhäradsbygden finns många med förtroendeuppdrag för vårt parti, socialdemokraterna. Vad tycker ni om välfärdsnedrustningen ?

Vi måste höras och synas för att visa att vi finns och vill något annat än vad BT:s ledare skriver och Reinfeldt och hans gelikar talar om i sina sommartal.

Sunday, August 10, 2008

Slutslöat !

Det är lätt att slöa till som bloggare när sommaren är härlig med sol, värme och regn om vartannat. Precis det vädret som kan glädja en odlare. Det som jag däremot har svårare att gilla är blåsten på västkusten. Blåst har det gjort denna sommar.
Jag satsade min blomsterfröodling främst på sådant som blir högt. Paradisblomster, Jätteverbena, Ricin. Allt har klarat blåsten och gett fantastisk färgprakt. Däremot har stockrosor och Inkakrage fått större vindskador.
Men det är ju en del av glädjen med trädgård. Att hitta rätt vid alla sorters klimat som kan uppkomma.

Tomatodlingen är verkligen till stor matglädje. En välfylld skål är belöningen för jobbet varje dag. Bifftomaten Feurwerk är så vacker så den kan nästan inte ätas upp. Stor och randig i orange och gult.
Allt detta är bra och nog känner jag mig priviligerad som kan hålla på med min odling.
Naturupplevelser och att vistas i grönt är bra för både kropp och själ.
Därför är Gröna rehab som drivs av Göteborgs botaniska trädgård en viktig verksamhet. Även den som inte har egen trädgård skall kunna få känna värdet av det gröna!
Om det är någon som missat ett besök i GBT så åk dit. Billigare och mer givande turism är svårt att hitta!
Under sommaren jag ändå gjort lite politisk "nytta" Har deltagit tillsammans med Anders Österberg och SSU i politiska frågor där mitt engagemang är stort.

* Kampen för att återupprätta den sammanhållna skolan där alla barn får mötas.

* Kampen för den svenska unika allemansrätten och bevarandet och skärpningen av strandskyddet.

Tuesday, July 22, 2008

Turistmål

Hörde jordbruksministern på radio. Han lanserar svensk lyxmat för svenskar och andra som har pengar över. På frågan om det var det viktigaste just nu när matpriserna stiger i höjden och många har svårt att få pengarna att räcka till var han tämligen svarslös. Den frågan var inte aktuell för ministern just denna dag.
Vi skulle bli attraktiva på europamarknaden !
Han sa att många människor i Europa längtar efter vår natur, vår mat och våra traditioner.

Då är den enkla frågan till jordbruksministern. Varför vill han och de övriga i högerregeringen göra ändringar i vår strandskyddslag som ger nästan obegränsade möjligheter att bygga vid våra stränder.
Är det inte vår allemansrätt som låter oss alla, bosatta och besökare, rätten att röra oss i naturen och vid våra vattendrag som de från Europa längtar efter ?
Är det inte frånvaron av hus som är en av våra främsta turistattraktioner?

Undrar hur många som uppmärksammat att det är inte bara välfärden i ekonomiska termer som hotas från höger utan också vår månghundraåriga allemansrätt.

Idag har vi praktiserat allemansrätten genom att plocka 10 liter skogshallon på mark som vi inte äger men ändå har tillträde till !

Sunday, July 20, 2008

Fotboll och hamburgare

Nu för tiden är nästan elitfotboll och pengar samma sak. Vi kan inte se allsvenskans matcher i våra vanliga TV-kanaler, EM gick i TV 4 eftersom SVT inte kunde betala tillräckligt. Visserligen fint med pauser för att fixa fika men helst vill man välja tidpunkt själv och inte gå för att slippa reklamen.
Nu är det krig om hamburgermiljonerna. Om vi skall få U-21 spel på Borås Arena 2009 så kan vi inte få köpa hamburgare på MAX.
Nog trodde jag att arenan var på insidan. Där skulle det råda anpassade reklamregler för U-21 spelet.
Nej nu är arenan på utsidan. Hur långt bort kan man fråga sig ? Ålgårdsbyggnaden är en affärsfastighet precis som de som ligger intill eller på andra sidan gatan. Enda skillnaden är att man utnyttjat taket till en läktare.

Borås Stad som fastighetsägare hade gjort en bra överenskommelse med MAX hamburgare. De skulle ha stängt under matchtid och före och efter.
Men icke sa Nicke det var inte tillräckligt för sponsorernas företrädare UEFA.

Nu har MAX en omröstning på GT. Smart jobbat !
Just nu 20.472 har röstat och 93.1 % tycker att MAX har ställt upp tillräckligt och inte skall ge sig.
Nu åker vi till MAX och prövar kvalitén på deras hamburgare !

Sunday, July 6, 2008

Tomater

Idag fanns de första mogna tomaterna. Efiop och Sweet 100 kom först. Bara tre av varje.

Men ändå - tomatpremiär !

Nu ser vi fram mot fortsättningen.

Folkpartidisiplin

I dagens BT kan man läsa om hur det var för 50 år sedan. Då avskaffades agan i folk-och enhetsskolans låg- och mellanstadier.
Istället fick man möjlighet att utvisa elever från klassrummet, kvarsittning och avstängning från skolan.
Hr. Helén ( tror att det är Gunnar Helén som var partiledare för fp) var orolig för följderna av de ändrade disiplinpåföljderna. Han ville ha försöksverksamhet för att se följderna av förbudet mot aga i skolan.
Han var orolig för ordningen och redan.
Känns det igen ?

Nog är det intressant att notera att nuvarande partiledare för folkpartiet Hr. Björklund har också gjort sig ett namn på att kräva mer disiplin i skolan.

Folkpartiets slogan i valrörelsen 2010 kanske kan bli :

Rädda barn stör inte i skolan !?

Friday, July 4, 2008

Borgerlig idealmedborgare

Det är full fart på allt i glashuset så det har blivit lite stiltje på bloggandet. Tomaterna är nu uppe vid taket och de första börjar ändra färg från grönt till rött eller brunsvart.
Jag har sju olika i huset och några ryska som får stå på altanen. Gardenian har fortsatt att blomma så doftupplevelsen är garanterad när man går in i huset.
Ikväll har vi tillsammans med hund( lånad) barnbarn med kompis suttit i glashuset och ätit jordgubbar. Nog är det härligt med sommar om man passar in i mallen för Reinfeldts och Husmark Perssons idealmedborgare.

Frisk, arbetsför äldre, jobb eller hemmafru med vårdnadsbidrag. Rik och med stor och dyr villa kan också duga. Då skall man belönas. Är man onyttig genom sjukdom, ålder eller arbetslöshet skall man straffas.

Hallands Nyheter har ofta tänkvärda ledare. I dagens kan man läsa följande:
" Fyrpartialliansens vallöften gick inte att misstolka. Arbetslinjen skulle restaureras, en rehabiliteringskedja värd namnet skulle genomföras. Allt av välfärdslöften socialdemokraterna hade att erbjuda skulle alliansen göras bättre hette det."
Man fortsätter genom att citera Reifeldts regeringsförklaring:
"Vi avser att föra en politik för hela vårt land och i hela folkets intresse" " Vi kommer att vara en öppen regering som lyssnar på alla medborgare.
HN kommenterar detta så här.
"Rivstarten med förändringarna av a-kassan och höjningen av avgifterna vederlade ögonblickligen löftena om breda förankringar. Alla invändningar avfärdades med beskedet att allt som skedde hade bekantgjorts redan i valrörelsen.

Samma ovilja till förankring visade sig gälla sjukförsäkringen och den så kallade rehabiliteringskedjan."

Det är så illa nu med jakten på de som inte passar in i det borgerliga mönstret så även borgerliga ledarskribenter ser riskerna. Men hur långt skall det gå innan tillräckligt många säger - stopp !

Monday, June 16, 2008

EU-demokrati ?

Ett land gör det som fler borde gjort. Låter folket ta ställning till om vi skall anta en nytt fördrag för EU.
Irland röstade för ett tydligt nej till Lissabonfördraget. Det borde få alla övriga länder inom EU att stanna upp och fundera på vad det är som gör irländarna så negativa eller tveksamma.

Men icke !

Nu driver både Sverige och de övriga uppfattningen att alla parlament måste ta beslut om att godkänna fördraget. Till vad nytta ?
Med nuvarande regelverk inom EU måste ju alla vara överens för att man skall kunna anta det nya fördraget.

Redan någon timma efter att resultatet av folkomröstningen på Irland blev klart så var Sveriges EU-minister ute i radion och funderade högt på hur man skulle kunna kringgå Irlands beslut.

Var finns respekten för Irlands ställningstagande ?

Thursday, June 12, 2008

Bluff?

Lyssnade på riksdagsdebatten idag. Är det verkligen möjligt att ledamöterna från M, Fp, C, KD är så okunniga om hur människor har det.

Den ena efter den andra från högeralliansen gick upp i talarstolen och talade om de fantastiska möjligheter som nu stod till buds för sjuka personer.
De beslut som tagits och som leder till hetsjakt, misstro och orimliga krav på de sjuka var bara elakt förtal från vänster.

Nu hade hälsan och jobben kommit de sjuka ( de menar de som egentligen inte är sjuka endast sjukskrivna, vilket tydligen är de flesta ) till del.
I ett nafs, eller senast på sex månader, kan de bli friska och ta jobb varsom helst i landet eller utom landet och inom nya okända områden!!!

Bluffen som de försöker sälja, att det är omtanke om mänskligheten, är så upprörande.

Trots vackra ord från höger så är det ren och otäck cynism det handlar om.
Slå på de svaga. Slå på de som inte kan eller orkar strida för sin rätt. Beskriv sjuka, arbetslösa, arbetsskadade, äldre som onyttiga bidragstagare.

Vi som inte vill delta i bluffen måste ta strid för solidaritet, rättvisa och människovärdet.

Varför är det så tyst ? Hur har högerriksdagen kunnat fatta dessa välfärdsfientliga beslut utan att vi går ut på gatorna och protesterar ?

En ung självsäker moderatdam hade kanske svaret idag i riksdagens talarstol.
Varför bråkar ni och talar om hur eländigt det skall bli frågade hon ledamöter från s och v. Det har ju inte börjat gälla ännu. Hur kan ni veta hur det blir ?

Kanske har det inte trängt ut till de som ännu inte är berörda ?

Om man har varit med ett tag, eller har någon kontakt med människor som inte har någon guldsked så är det inte svårt att värdera det som nu sker.

Underklassen är på väg tillbaka i vårt samhälle. Den som inte vill eller kan se det är antingen mycket okunnig, blind och döv.

Riksdagen består väl av begåvade personer så svaret måste vara. Högeralliansen bluffar. De vill ha ett annat samhälle.
Ett samhälle där du får skylla dig själv om du inte lyckas.
Ett samhälle där du får skylla dig själv om du blir sjuk eller arbetslös.

Vilket samhälle vill Du och jag ha ? Egoism eller solidaritet ?

Saturday, June 7, 2008

Odlarglädje

Det växer så det nästan går att se. Tomaterna är snart uppe i glastaket och djungelgurkan slingrar nu kring stänger uppe i taket. Gurkorna är pyttesmå så det skall verkligen bli spännande att se resultatet.
Att komma in i glashuset framåt kvällen och känna doften från citronträdet är härligt. Gardenian har också satt igång med nya utslagna blommor flera gånger i veckan.
Den som inte fått uppleva doften från gardenia har verkligen missat något !

Idag har vi skördat vår första egna färskpotatis. Rekordtidigt !

Vi ( Arne ) satte redan tidigt i April potatis under väv och sedan har värmen de senaste veckorna gjort sitt

Odling ger ont i ryggen, knäna och händer. Men - mest glädje!

Nationaldagen

Igår trampade de bruna gatorna igen.
Hur kan de tro att svenska flaggan och nationaldagen tillhör de främlingsfientliga krafterna ?

Vår familj har sedan några år tillbaka firat dagen med trädgårdfest. Vi samlas mitt på dagen, flaggar och dukar bordet i gult och blått.
Det är ett sätt att ta tillbaka det gulblå från rasisterna.

Det går både att vara född i Sverige, gilla vårt land och välkomna de som har kommit hit för att dela landet med oss.

Sunday, June 1, 2008

Palestina

Ikväll hade TV ett utmärkt repotage från Gaza. Jag blir så beklämd när de visar den hopplöshet som finns i många fattiga familjer. Nästan alla har någon släkting som dödats eller skadats av Israels vedergällningar.
Agenda hade som uppföljning en intervju med FN:s generalsekreterare.
På frågan om varför inte företrädare för den demokratiskt valda regeringen Hamas deltar i de sk. fredssamtalen hade han inget svar.
Detta eviga hukande för USA och EU:s bojkott av palestiniernas demokratiska val är djupt olyckligt. Hur skall fred och samförstånd någonsin kunna uppnås om inte ens FN vågar föra dialog med vissa av de palestinska folkets företrädare.
Demokrati och val javisst ! Men välj rätt ! Det som övriga världen kan tolerera.

Saturday, May 31, 2008

SSU

Förra veckan hade jag förmånen att medverka på en SSU-kurs på Viskadalen. Alltid lika stimulerande att träffa våra medvetna och aktiva ungdomar från Södra Älvsborg.

Idag var det dags igen. Fast helt oplanerat. Snabbutryckning till kurs på Viskadalen med SSU Skaraborg.
De hade otur med medverkande som inte kunde komma och när SSU kallar så ställer jag upp!

Vi fick idag som förra veckan några fina timmar med våra socialdemokratiska värderingar.
Vad betyder rättvisa, frihet, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet för just oss ?
Är det detsamma som för högerpartierna när de använder vänsterns traditionella värdeord ?

Koppla det till äldreomsorg, skolor, strandskydd, bostadsbyggande, hemlöshet och mycket annat.
Privat och offentlig verksamhet.
Nog är det värt några timmar inomhus när man får chansen att diskutera och värdera vår socialdemokratiska politik tillsammans med intresserade ungdomar.

Även när solen skiner och mina frösådda sommarblommor bara ropar på att få komma ut i en större mängd jord.
Det finns vissa likheter att odla solidaritet och rättvisa och att odla i jorden. Båda behöver näring och uppmärksamhet !

Friday, May 30, 2008

Strebersång

Jag köper nog vid varje loppisbesök en bunt med LP-skivor. Senast var det en med Mikael Wiehe från -81.
Den här texten passar även 2008 då vi måste vara dugliga, duktiga, arbetsvilliga,friska och beredda att satsa. Satsa på oss själva !

Strebersång

Vara liten.Ligga lågt
Sitta fint och stå på tå.
God min i elakt spel.
Storebror har aldrig fel.

Klättra uppåt och ta sig fram.
Va på hugget och ta sin chans.
Alltid veta vad man vill.
Aldrig vända ryggen till.

Ingen rast.Ingen ro.
Världen är så stor,så stor.
Störst är bäst och minst är sämst.
Själv är alltid bäste dräng.

Vinst,profit,förtjänst,avance:
kärt barn har många namn.
Den som får är den som tar.
Vem orkar tänka på moral.

Nå till toppen. Leva fett.
Glida fram som nummer ett.
Prata högst och veta bäst.
Känna flest och synas mest.

Lyckan kommer.Lyckan far.
innan man vet ordet av:
nya tider,nya mål.
Övervikt och gråa hår.

Va för gammal.Tänka fel.
Inte längre hänga med.
Herren ger och Herren tar.
Drömmarna blir aldrig av.

Vara liten. Ligga lågt.
Sitta fint och stå på tå.
God min i elakt spel.
Storebro har aldrig fel.

Text och musik: Mikael Wiehe

Skyll dig själv

Nu är Sven-Erik Österberg s ute och trampar på i Littorins fotspår. Han ( hoppas att han är alldeles ensam) tycker att A-kassan skall utgå med 80 % högst ett år. Sedan skall det vara lägre och kallas utbildningsstöd eller ngt liknande.
En gång när Sverige verkligen hade dålig ekonomi fanns ett liknande förslag. Den bortre parantesen.
Då, sa jag till en av de unga välutbildade statssekreterarna:
Kom du till Borås och säg till den 58-åriga slitna sömmerskan att nu måste hon satsa, gå på högskola och bli något.
Detsamma gäller nu. Fast nu är det ändå lättare. Vi har bra ekonomi i landet. I papperskorgen med orättfärdiga och osolidariska förslag !

Wednesday, May 14, 2008

Viktigheter

Vad är egentligen riktigt viktigt ? Borås monopoltidning har varje dag rapporter och kommentarer om Pinocchio. En död jättedocka. Nog finns det ett antal betydligt viktigare frågor. För levande människor.

Hur skall de äldre och handikappade själva kunna handla " sitt dagliga bröd" när det snart bara finns stora köpcentrum kvar. Betala dyrt i den lilla kiosken med begränsat sortiment eller alltid få hjälp av någon snäll person. Eller av en betald person.

Vilket ansvar vill den borgerliga majoriteten ta för att alla har ett hem ?

Varför kan man inte lova att barn inte skall kastas (vräkas) ut från sina hem ?


Hur skall kommunen klara att försörja sjuka och arbetslösa med socialbidrag när de inte längre får ut sin sjuk-eller arbetslöshetsförsäkring ?

Är det anständigt att tvinga människor till bidrag när de har drabbats av sjukdom och har en försäkring som de trodde skulle ge trygghet ?

Är det moraliskt rätt att i ett välfärdssamhälle så rikligt premiera den som är frisk, rik och välartad ?

Detta är endast några axplock av viktiga frågor. Viktiga för levande människor.

BT ringde och frågade om jag var "bitter" när nu jättedockan kom på plats.
En sån fråga- man tar sig för pannan !

Svaret är självklart att i jmfr med mycket annat så är den döda dockan en pyttefråga.
Men ändå är det så:
Enligt min demokratisyn skall alla ha lika stort inflytande över våra gemensamma platser. Miljoner skall inte ge företräde. Så var det förr innan den allmänna rösträtten. Då var pengar och demokratisk makt samma sak.
Borde det inte varit avskaffat 1921 ?

Sunday, May 4, 2008

Tomatkurs

Idag har vi gjort en resa till Skåne. Det är verkligen rätt tid att se Sverige. Allt utom eken är klätt i olika ljusgröna varianter.
Min tomatklubb inbjöd till kurs. Den består av en enmansföreställning på två timmar av Åke Truedsson. Odlingsfantast.
Hoppas att jag nu fått alla tips om jord, temperatur, gödning, tjuvning och allmänt tomatpyssel.

Enligt nämnda expert så är tomater det nyttigaste som finns. Minst 6-7 om dagen och helst tillagade.
Om alla mina olika tomatplantor lyckas så blir det en härlig sommar och höst!

kultur och klass

I fredagens BT finns en intressant artikel som handlar ackumulatortanken vid kraftvärmeverket. Den som ännu inte finns och där beredningen tagit lång tid men ändå är mycket bristfällig.

Högerpartierna i Borås skall till varje pris ge invånarna på Norrby en ny utsikt. Artikeln i BT ger förklaringen till varför borgarna anser att de funnit den absolut bästa placeringen.

Norrbyborna skall få kulturkompensation till Pinocchio !

Jättetanken skall prydas med mosaik, spets i guld eller gröngult. Utsmyckningen skall lura ögat, en illusion en dröm. Från lägenheten skall man uppleva ett berikande skuggspel.
Högst upp ska solens strålar kunna lysa genom tankens topp.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Detta är några beskrivningar från de arkitektförslag som är inlämnade till Borås stad.
Blir tanken mindre hög, ful, besvärande av denna utsmyckning eller blir den bara ännu dyrare?

Till de som bor i centrala staden och har tillräckligt mycket pengar ges makten att bestämma konstverk, konstnär och plats.

Till de som bor i den socialt svagare stadsdelen ges en dekorerad jättetank.

Nog var det spännande att upptäcka att allt handlar om kultur till alla. Efter allas specifika behov.

Wednesday, April 30, 2008

Valborgsafton

Var nu vid 23-tiden ute i glashuset. Det doftar fantastiskt av citronträdet. Om det inte blir någon mogen frukt så är doften skäl nog att äga ett citronträd.

Sju sorters tomatplantor står på tillväxt och djungelgurka och sockermelon växer för varje dag.
Det är bara att hoppas att det lyckas med rätt värme, rätt gödning och rätt mängd vatten.


I morgon är det 1 Maj. Då åker vi till Borås och demonstrerar för jämlikhet och rättvisa. Hoppas att många gör detsamma !

Tuesday, April 29, 2008

Stadens rum

Idag hade Radio Sju debatt igen om den nya jättestatyn vid Allegatans norra slut. Dockan med lång näsa. Sakfrågan för socialdemokraterna i Borås handlade främst om vem som äger stadens offentliga rum.
Den som kan plocka fram ett antal miljoner ? Alla medborgare i lika hög grad ? Självklart det senare. Samhällsplanering måste vara en demokratiskt styrd process.

Dagens lågvattennivå nåddes då chefen för konstmuseet anklagade mig för att inte tala sanning när jag påstod att mitt parti inte ville ta emot den villkorade donationen.
Vårt partimöte och S-gruppen i kommunfullmäktige sa nej till förslaget från den borgerliga majoriteten.
Om detta partibeslut ansåg sig herr Persson veta bättre !!

Det räcker gott om den kommunala kulturtjänstemannen håller sig till att uttrycka sin synpunkt i själva konstfrågan.
Den politiska delen och i detta fall de socialdemokratiska ställningstagandena är jag övertygad att vi S-partimedlemmar klarar bättre.

Det vore kanske lämpligt att planera en liten utbildning i demokrati på kulturkansliet. Och ett litet tillägg om kommunfullmäktiges roll i sammanhanget.

Thursday, April 24, 2008

Palestina

Nu reagerar åter igen FN-anställda som är verksamma i Palestina. Sedan två israeler dödats har Israel som vanligt utdömt kollektivt straff.
Sedan tidigare finns inget drivmedel för brandkår och ambulans. Inget kommer över gränsen.
Nu trappas straffet upp. Inget drivmedel för bilar som transporterar mat till de hungrande palestinierna. De som inte tar avstånd från Hamas skall svälta.

Vilken skuld har barnen ? Räcker det inte att de är totalt isolerade ? Finns det verkligen någon som tror att hatet blir mindre och självmordbombarna färre av isolering, svält, fattigdom och kollektiv bestraffning av de som stöder Hamas.

Heder åt tidigare USA-presidenten Carter som tror på att kontakt, samtal, relationer är en bättre väg mot fred än isolering och kollektiv bestraffning.
Hamas vann ett demokratiskt val i Palestina . Borde det inte vara skäl nog till kontakt?
Är det bara Carter som vågar försöka att åstadkomma fred?

Tuesday, April 22, 2008

En tyst Tsunami

En tyst Tsunami sa en representant för FN:s livsmedelsprogram i TV ikväll. Girigheten hos de som handlar med livsmedel är så stor så att mängder av jordens fattiga har inte råd att äta. Priserna på den mest livsnödvändiga maten har stigit brant uppåt
På en skola i Kambodja kommer FN inte att ha pengar till lunch för barnen. Barn som troligen inte får någon mer lagad mat under dagen.

De rika länderna i EU skall nu hjälpa till med att sända ytterligare 1 miljard till FN:s livsmedelsprogram. Summan kan jämföras med den svenska högerriksdagens skattesänkningsbeslut om ca. 55 miljarder. Till friska . Ej till pensionärer, sjuka och arbetslösa.

Undrar hur mycket EU:s jordbrukspolitik har medverkat till att barnen inte får äta sig mätta?

Tuesday, April 15, 2008

Fotbollspublik

Söndagens allsvenska match Elfsborg-Örebro var väl ingen supersucce. 7000 på läktarna och inga mål. Jag har flera gånger försökt att påverka den manliga ledningen för Elfsborg att inte glömma den "vanliga" publiken. De som betalar sina biljetter själva. Barnfamiljer som måste prioritera fotboll eller nya skor till barnen.
Det har tyvärr alltid mötts med totalt ointresse. Därför är det bra att BT sporten nu för fram idén om olika priser för olika matcher. Jag tycker dessutom att man mycket väl kan ha stora rabatter för familjer, riktigt låga priser för barn och ungdomar, fler prisvarianter beroende på var sittplatsen är belägen osv.
Det får inte bli så att huvudinriktningen handlar om att göra sponsorerna glada. De kommer aldrig att fylla Borås Arena.
Satsningen från kommunens sida på en ny arena för fotboll måste komma även de med låga inkomster till del.

När jag läste tidningen Journalisten idag så blev jag ändå nöjd och lite stolt. Där skrivs det om att allsvenska storklubbar nu har blivit så märkvärdiga så att de stänger ute sportjournalister.
Det fanns två undantag från detta. IFK Göteborg och Elfsborg.

Publiken vill läsa om sitt lag, om sina spelare. Då måste man naturligtvis ta emot pressen. Ganska självklart om vi skall få fler till läktarna på Borås Arena.

Kanske skulle Elfsborg anställt Mattias Svensson till att höja kvalitén inte bara på anfallet utan också på publikomtanken och servicen. Nu riktas insatsen mot sponsorerna. De behövs men kanske var det denna gång fel prioritering.
7000 på en söndagsmatch kräver nog lite eftertanke hos den manliga styrelsen.

Monday, April 14, 2008

Samtalskväll

Sedan något år tillbaka så har Arne och jag haft olika studiecirklar för medlemmar i vårt parti. Det har främst handlat om våra socialdemokratiska värderingar och hur vi kan omsätta dessa i praktisk politik. Som en uppföljning för deltagarna har vi nu startat samtalskvällar.

Den första hade vi i förra månaden då Jarl Lindahl inledde en diskussionskväll om socialdemokratisk kulturpolitik. Kulturen som murbräcka var utgångsläget för en intressant och lärorik kväll.

Ikväll var det dags för samtalskväll nr.2.

Bosse Bernhardsson riksdagsledamot, redaktör för tidskriften Tiden m.m. var vår gäst ikväll. Han inledde under rubriken Att vara socialdemokrat

Det blev en fantastiskt härlig ideologiskt tydlig kväll.
Så här sa han.

Socialdemokraterna måste alltid, även när vi har regeringsmakten, stå för samhällsförändring. Vi måste ha en samhällskritisk hållning. Vi är en folkrörelse.
Det innebär att partiet måste i alla lägen sträva mot ökad jämlikhet. Vi får inte acceptera ökade klyftor utan ständigt ta kampen för det solidariska rättvisa samhället.

Endast en politik för jämställdhet ger valfrihet. Det är motsatsen till den valfrihet som idag predikas från högerhåll. Ta för dig själv, bestraffa de sjuka, de som inte lyckas få jobb osv.

Vi diskuterade kundval som nu också dyker upp i regioner med S-inflytande.
Kundval - vem har önskat det ? Patienterna ? De äldre ?

Fortsättning följer nästa månad då vi har ytterligare en samtalskväll med Peter Persson, kommunalråd i Jönköping som talare.

Peter kommer garanterat att ge oss en givande afton !

Friday, April 11, 2008

Privatskolevinst - 85 miljoner

Högerregeringen talar om att sänka skatten ytterligare, för de friska, de unga, de lyckade och duktiga.
Samtidigt gjorde de fem största privata friskolorna i Stockholm en vinst förra året på 85 miljoner. Vinst som betalas helt med skolpengen som betalas av skattemedel.
Där har borgerligheten inga betänkligheter att slösa med skattemedel.

Däremot anser man att det är förkastligt att låta sjuka människor få tid till att bli friska. Iskalla Husmark Persson har bestämt hur lång tid det får ta att bli frisk. Lyckas man inte att uppfylla kravtiden skall det stå en dyrt. "Incitament" = hot om indragen sjukpeng vill till för att människor skall bli friska enligt minister Husmark Persson.

Hur lyckas då privatskolorna tjäna sina stora pengar ?
Cybergymnasiet har ett gäng elever på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen. Skolans lokaler proppas fulla två ggr = halva kostnaden. Dra sedan in på lärare, bibliotek, skolhälsovård m.m.
Hur kan detta få fortsätta ?
Enl. en elev på Cybergymnasiet Stockholm, Niclas, så var hans skäl att söka skolan " Är man skoltrött så lockar det att slippa vara i skolan hela dagen men jag ville ju ändå lära mig saker"
Han är besviken. Koncentrerade skoldagar är bara strunt. Dagarna är kortare och vi har håltimmar precis som på andra skolor.
Ett exempel från Borås talar om en (1) lektion i veckan. De hade redan gjort allt!!

Hur är det med Björklunds kunskapsskola? Får det vara hur dåligt som helst bara det är privat. Dåligt utbildade lärare, kort skoldag, höga vinster.

Sunday, April 6, 2008

Vår i glashuset

Nu är det full fart på våren, i varje fall i glashuset. Jag har sju sorters tomater, röda, gula, svarta, stora, mellan och små. Det ser bra ut. Åke Truedssons bok och tomatklubb har bidragit både med frö och kunskap. Hoppas att det ger resultat, min tidigare tomaterfarenhet har utgått från köpta plantor.
Jag satsar också på sockermelon och djungelgurka. Båda spännande nya odlingsbekantskaper.

Dessutom lite frösådd av blommor. Bara stora höga. Inkakrage, ricin, paradisblomster, jätteverbena. Den senare skulle ha kallt först och sedan varmt. Får väl se om det blir några fina 1-metare av min odlingsnit.

Fortfarande är högerhanden inte helt i form men nu är jag i varje fall inte beroende av vänster för att kunna skriva.
En sådan här liten handoperation är nyttig. Bra att tänka till på hur det går att klara sig efter t.ex. en stroke med halvsidig förlamning. Jag har gnällt en del, hur skall det då vara att inte få tillbaka sin rörlighet. Trots min vårderfarenhet så är det viktigt att komma ihåg att vi kan aldrig helt sätta oss in i en annan människas situation. Det försökte jag lära mina elever som vårdlärare och det är viktigt för oss alla att fundera på det ibland. Detta blev präktigt men ibland har vi lättare för att " lösa" andras problem än att ta itu med våra egna.

Tuesday, March 11, 2008

Kvinnodagen

Varje år kan man i någon tidning läsa frågan: Behövs internationella kvinnodagen ? Svaret är ofta. Nej inte i Sverige, där har vi hunnit långt.

Jag var på IF Elfsborgs årsmöte i förra veckan.
En helt manlig valberedning, föreslog en helt manlig styrelse, ett nästan helt manligt årsmöte beslutade om den helt manliga styrelsen.

När Borås Arena planerades var det en ambition att den skulle kännas trevlig och bekväm för fler kvinnor i publiken.
Det lär väl betyda att Elfsborg välkomnar kvinnor som hejande och betalande publik men ingen kvinna i vår stad är kompetent nog att vara med i styrelsen.

Nog behövs det en kvinnodag för att påminna styrelsevalberedningar både till företag och idrottsklubbar om att kvinnor finns. Inte som utfyllnad utan för att de flesta grupper blir bättre om de består av både män och kvinnor.

Friday, March 7, 2008

Bra- länsstyrelsen

Nu måste jag verkligen skriva igen. Har varit både jätteförkyld och lat så det har blivit ett blogguppehåll.
Igår opererade jag min högerhand men inte ens en fumlig och skrivovan vänsterhand kan nu vara skäl nog att avstå.

Till saken.

Länsstyrelsen i V.Götaland har visat att inte ens det fantasirika begreppet " naturanpassat" strandskydd räcker för att ta bort strandskyddet från Viaredssjön. Idag kom svaret från länsstyrelsen på planprogrammet för nybyggena vid Viareds strand. Inget avsteg från strandskyddet på 200 meter. Skönt att det fortfarande finns kvar en statlig prövning av strandskyddet. Skönt att se att de vågar värna om de många medborgarnas rätt till våra stränder och sjönära natur.

Naturskyddsföreningarna uppmärksammar idag att det finns risk för att högerregeringen tar fram ett förslag om att kommunerna själva skall få avgöra undantag från strandskyddet. Då är inte bara flora, fauna och tillgänglighet i fara. Naturskyddsföreningen menar att det är ett hot mot vår allemansrätt.

Naturen och de medborgare som inte har eller kan köpa strandtomt har inte råd med moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater, vägvalare eller miljöpartister i boråsstyret.
Vi måste rädda strandskyddet och allemansrätten genom vänsterstyre både i landet och i Borås.

Friday, February 15, 2008

Kulturpris

Expressens Björn Nilsson-priset har 2007 gått till Åsa Linderborg. Prismotiveringen till Aftonbladets kulturskribent inleds så här:
" Kulturjournalistiken kan inte alltid vara ett teparty där varje sandwich smörats med samförstånd. Då och då krävs ett rejält röj för att härda argument och ståndpunkter."

Göran Greider som jag citerade angående privatskolorna skriver ett fantastiskt porträtt om pristagaren i torsdagens Expressen.
Han beskriver Åsa Linderborg så här.
Idag är hon den främsta vänsterradikala rösten i kultursidesvärlden och hon är det genom att hon är så rak, utan att därför avstå från någon komplexitet.

2006 års kulturpristagare Greider skriver om mötet med en medveten motståndare till mumlandet.
" Det är mumlet jag avskyr. Jag vet inte, kanske beror det där mumlandet på att det idag inte finns några sociala rörelser som ibland faktiskt ställer krav på att få veta vad de intellektuella anser om saker och ting. Och så spelar det en allt större roll att ägarkoncentrationen ökar: Var ska den som gör sig osams skriva? Det finns inga andra ställen."

Varför går mina tankar osökt till min hemtidning, BT ?

Dala - Demokraten

Nu är de två veckorna i Dalafjällen snart slut. Idag hade vi en fantastisk enmilstur i strålande sol. En sådan motions- och naturupplevelse kan man leva på ganska länge.
Två veckor med Dala - Demokraten är också en betydligt bättre presskontakt än det som vi får hålla till godo med i vanliga fall, Borås Tidning. Nog saknas det motvikt till all borgerlig press i vårt område.
I veckan har Göran Greider en ledare med rubriken:
Friskolor och korvkiosker.
Han citerar ordföranden i min fackliga organisation, Lärarförbundet. " Idag är det lättare att starta en friskola än en korvkiosk."
Greider skriver bl.a så här.
"Friskolorna har blivit en galopperande farsot av smått bibliska mått i det svenska samhället: Betygsinflation, segregation, ökad valfrihetsstress. Det är en fullkomlig gåta att denna friskolerevolution, med alla konsekvenser den fått, inte blir föremål för en grundläggande utvärdering."
Nästan varje vecka kommer det fram nya avvarter från olika privatskoleföretag. Jättevinster i stora skolkoncerner, sektliknande undervisningsidéer, lärare med bristfällig utbildning. I veckan talades om att många privata skolor har inga bibliotek utan eleverna använder istället det kommunala biblioteket. Allt generöst betalat med skattemedel.
Greider har rätt. Tillsätt en oberoende medborgarkommision som får gå igenom alla konsekvenser som avregleringen av skolan fått.

Samma dag 12/2 skriver Johannes Forsberg på Expressen om Björklunds flumskola.
" Han talar sällan om den flumskola vars grund faktiskt lagts genom borgerliga reformer - skolpengen, det fria gymnasievalet och friskolereformen."
Han fortsätter längre fram i inlägget:
" Genom skolpengen har rektorerna blivit enväldiga krämare och lärarna löpandebandarbetare. I slutändan är det dock kunderna som betämmer - eleverna.
Och snarare än kvalificerad undervisning efterfrågar de körlektioner, bärbara datorer och lätta MVG:n. Eller intelligent design, om föräldrarna är lagda åt det hållet."

Det har tydligen nu gått så långt utför med den avreglerade, privatiserade och kundrelaterade skolan så även ledarskribenter på borgerliga tidningar har fått nog.
Följ Greiders råd tillsätt en katastrofkommision innan Björklunds skola totalt har spårat ur.

Wednesday, February 6, 2008

Snö

Finns det något mer fantastiskt än en skidtur i skogen. Med snö i mängd som döljer allt på marken. Massor av snö på träden, lagom mycket upp och ner i spåret. Komma ut alldeles efter att spårkälken har gjort nya fina avtryck i snön. Det här är livets lyx.
I dessa tider av klimatfunderingar är det skönt att uppleva ett landskap med mer än en meter snö. Trots allt så finns det vinter kvar, fast inte hos oss i Borås. Vi har förflyttat oss sextio mil norrut till den än så länge snösäkra norra delen av Dalarna.
I morgon skall det bli sol och då är det dags att pröva backen. Pistmaskinens ljus har synts från stugfönstret ikväll så det blir säkert jättebra åkning.
Nog känns det som ett privilegium att denna gråvinter få åka till snön.

lärarengagemang

Jag har utan vetenskapligt bevis alltid påstått att engagerade lärare som gillar sitt jobb och ser och tror på sina elevar får bra resultat. Vilken pedagogisk idé som används eller betyg har marginell betydelse för kunskapsinhämtandet.

Ikväll hade Uppdrag granskning en förhandstitt på ett kommande program. " Klass 9 a" som sänds på tisdag. Där har de bästa lärarna fått i uppdrag att förändra en klass 9 i Malmö från en av de sämre till en av de bästa i landet.
Vi fick se en mattelärare från Rinkebyskolan jobba i 9:an i Malmö och i en 7:a i Rinkeby.
På frågan varför han var en bra lärare var svaret. Han älskade sitt jobb, han hade respekt för eleverna, de gillade honom och hans jobb. Hur nådde han dit ? Han kunde sitt ämne och hade engagemang.
Så här beskrev han hur han såg på sina elever. " Alla kan inte bli genier men alla kan bli bra"
Härligt att se.
Varför är det så få lärare som träder fram och säger att de gillar sitt jobb ? Varför får minister Björklund fortsätta och svartmåla skolan utan att lärarna protesterar.
Allt är verkligen inte bra , det behövs fler vuxna människor i skolan. Fler som tidigt ser vad som behöver göras för att alla kanske inte kan bli genier men bli bra.
Det behövs fler verkligt engagerade lärare!

Wednesday, January 30, 2008

Valfrihet ?

Var tog högerpartiernas heliga valfrihet vägen ?
I vårens nummer av Klart Borås skriver man om den enklare biståndsbedömningen för hemtjänst.
Många äldre och även yngre personer med någon funktionsnedsättning, behöver kanske först det som i beslutet kallas service. Varför det skall skiljas isär mot omsorgen har jag svårt att förstå. Den enskildes behov av stöd borde vara likvärdigt om det handlar om det ena eller andra.
Kan man inte handla, städa, tvätta så kan man inte leva ett fullvärdigt och självständigt liv. Kanske är det just den insatsen som gör att man klarar resten själv.

Nåväl, det var inte min huvudpoäng.
Varför skall alla, om man vill utnyttja sin rättighet till kommunens stöd för "service", betala 200 kronor i timman ?
Varför skall den som är beroende av stöd vara tvingad att själv söka upp ett privatföretag som städar om man vill ha samma rätt till skatteavdrag som de friska, unga och rika ?
Varför skall den äldre biståndsberoende boråsaren betala mer i timman än den med stor villa, förmögenhet och goda inkomster?
Var finns valfriheten att välja det kommunala alternativet ?

I artikeln står det att avsikten är att få fler att välja det privata alternativet. Det var ju tydligt. Jag antar att det gäller den borgerliga majoriteten.

Till min förvåning har varken mitt eget parti eller vänsterpartiet några invändningar mot förhållandet. Jag hittar ingen reservation.

Vilken avsikt har då S och V med beslutet ?

Skrymtare igen !

Jag träffade någon som inte visste vad det något gammaldags ordet betydde.
Enligt min ordbok hyckleri, skenhelighet, förställning.
Allt stämmer bra på Alf Svensson. Läs gärna hans debattinlägg i Expresen.

Monday, January 28, 2008

Skrymtare

Bibeln talar i många sammanhang om skrymteri. Att göra sig själv till något märkvärdigt i ord som man sedan inte kan stå för i handling. Jag har alltid haft svårt med den sortens personer.

Alf Svensson KD uppfyller ofta rollen som skrymtare. Jag har tidigare jämfört vad han sagt och hur handlat. Nu är det dags igen.

I gårdagens Expressen tolkar han Per Nuders troligen något skämtsamma kommentar om en plats på " gubbhyllan" med att det är ett " förakt för pensionärer " Detta har AS som utgångsläge för en bitvis helt relevant artikel om bristade mänskliga resurser inom äldrevården. Nu är väl inte A Svenssons syfte med skrivandet att komma åt den borgerliga majoriteten i riksdagen där han själv ingår eller högerstyrda kommuner. Det är Nuder som skall naglas fast för ett i AS tycke olämpligt ord.

För att riktigt visa hur stor hans omtanke om pensionärerna är skriver Alf Svensson så här :
" Men det finns knappast något som borde uppröra mer än det förakt, den diskriminering , som äldre drabbas av när pensionsdagen infallit. Och Nuder har tydligen en viss fallenhet för den genren.
Kalla det jobbavdrag eller vad som helst, men kom inte och påstå något annat att det är en lavett rakt i ansiktet på de hedervärda, till mogen ålder komna medborgare, som skapat förutsättningar för både Reinfeldt och Sahlin att verka, när man exkluderas från rimliga och rättmätiga ekonomiska förbättringar"

Allt inom "-tecknen sagt av en av vårt lands bästa offentliga skrymtare i gårdagens Expressen.

Har han drabbats av totalt hjärnsläpp eller är han så fräck så han på allvar försöker få folk att glömma hur Alf Svensson handlat ?
KD-Svensson har suttit i Sveriges Riksdag och gett ekonomiska förmåner till de som betraktas som dugliga i högerpolitiken.
Alf Svensson har gett mest till de redan rika och välgynnade genom förändringen av fastighets- och förmögenhetsskatten.
Alf Svensson har röstat för jobbavdraget.
Alf Svensson har röstat för att de sjuka, förtidspensionerade och de äldre skall betala betydligt mer i skatt än de med samma inkomst som är unga och friska.

Skrymteriet och falskheten kan knappast få ett tydligare ansikte än Alf Svenssons.

Wednesday, January 23, 2008

Nyväckt miljökämpe

EU ställer stora miljökrav på Sverige. Det är bra. Troligen krävs mer om vi skall kunna hejda klimathotet. Däremot är det inte bra att man accepterar ökade utsläpp hos vissa nya EU-medlemmar. Tillväxtargument är inte tillräckliga för att inte göra insatser för miljön. Med den kunskap vi har idag måste även tillväxten och marknadstänkandet anpassas till vad miljön kräver.
Sverige skall öka sin andel av förnybar energi. Då handlar det inte om kärnkraft utan om vatten, sol, vind, biogas och säkert en hel del annat som vi ännu inte kommit på.

Statsminister Reinfeldt, som efter valet kommit på att det är inne att vara miljövän, stod ikväll i TV och skröt. Det var högerregeringens förtjänst att vårt land hade kommit så långt i miljöhänsyn. Det var tack vare högerns insatser i EU som resultat blev så kraftfullt.
Lyssnade han inte på Björklunds engagerade upprop för nya kärnkraftsverk häromdagen ? Med mer uranbrytning och livsfarligt avfall.
Lyssnade han inte på Person för mer än tio år sedan när han myntade " det gröna folkhemmet" Lyssande han inte på Stefan Edman när han under S-regeringen beskrev hur tillväxt och miljöhänsyn kan förenas.
Svaret är nog nej. Detta vill han alls inte påminnas om. Inte heller om de tillfällen Reinfeldt och moderaterna röstat nej i riksdagen till miljöinsatser. Det som han nu påstår sig ha medverkat till. Men- sent skall syndaren vakna.
På tal om syndare. Om inte Odell kan hejdas från att sälja svenska folkets företag så vet jag en bra och kraftfull miljöinsats för Reinfeldt att skryta med.
Bygg Götalandsbanan i ett svep så fort som möjligt. Då blir det ändå till nytta för våra barn och barnbarn. Mer gods och människor som flyttar från väg till järnväg är en mer spännande och modern idè än att satsa på kärnenergi.

Vårkänning ?

Det är säkert långt till våren men lite känning finns det redan. Ljuset är annorlunda och bara några timmars sol driver upp glashustemperaturen med flera grader. Nog är det knepigt att tretton grader utomhus är ganska kyligt men inne i glashuset är det fullt tillräckligt för en fikapaus. Troligen är det avsaknad av vind som gör den stora skillnaden.
Gardenian är nu flyttad från sin ca. 15 graders mellanstation till glashusets 8-10. Det har gått bra inga knoppas har fallit av. Nu väntar jag bara på nästa försöksodling. Kamelia, fikon och citron.

Jag skall försöka att driva fram perenner från frö. Det är nytt för mig. Men jag har sett, hos en riktig expert högt över Öresjö, att det går. Nu har jag tid att läsa frökataloger så det blir säkert en hel del odlingsexperiment framöver.
Ute i landet blommar snödroppar så våren är nog ändå på gång !

Monday, January 21, 2008

Kärnkraftskramarnas julafton !

Nu blåser ny luft under vingarna på kärnkraftskramarna. Englands besked om att de vill bygga nya kärnkraftsverk fick fart på hejaropen. Minister Björklund (fp) visste inte till sig i sin förtjusning över stödet från väster. Genast framträdde han i media och propagerade för att även Sverige skulle bygga nytt. Kan Finland så kan väl vi menade majoren från Skene !

DN redovisar idag en undersökning som visar att "folket" har glömt Tjernobyl, Harrisburg och Forsmark. Det sistnämnda avslöjades endast för ett och ett halvt år sedan ha katastrofala brister i sitt säkerhetsarbete. Entreprenörer jobbade onyktra och säkerhetsrapporter lämnades utan åtgärd.
DN:s undersökning är ganska liten men det finns fler med liknande resultat.
Den visar att män är betydligt positivare än kvinnor till nya kärnkraftsverk
Moderaterna och Folkpartiet är kärnkraftsvänner.
Män 60 + vill bygga nytt.
Ungdomar 16-29 vill inte satsa på kärnkraft.
Skönt att ungdomen och kvinnorna är klokare än gubbarna.

För det måste vara oklokt att satsa nytt på något som precis som olja tar slut. Som är farligare än något annat vid ett haveri. Som har ett avfall där ännu ingen har kunnat ta beslut om hur det skall förvaras säkert i tusentals år.

I dagens Aftonblad finns en annan vinkel på problemet. En stor det av världens urantillgångar finns i vårt land. Nu vill en rad gruvföretag provborra , främst i norra Sverige.
I den lilla byn Bjärme i Jämtland protesterar invånarna mot den planerade provborrningen efter uran. Man är orolig för vad det innebär för vattentäkten och för mjölkproduktionen i området. De berörda fastighetsägarna har inte ens blivit tillfrågade om tillstånden. Det finns tillstånd till 22 provborrningar bara i Jämtland.

Så är det med kärnkraft. Det kräver ett miljöfarligt bränsle. Det går kanske att vara positiv till nya verk så länge inte uranet bryts i min närhet. Det lär väl inte heller vara så svårt att strunta i avfallet om man är 60+ För sin egen del. Men vissa av de positiva herrarna i DN-undersökningen lär väl ha barn och barnbarn.

Jag har ett krav på kärnkraftskramarna.
Var beredd på att lägga avfallet där du bor och ta jobb i urangruvan. Först då kan man ha någon respekt för ställningtagandet !

Thursday, January 17, 2008

Politiskt käbbel

Gårdagens partiledardebatt var intressant. Reinfeldt (m) försökte med valrörelsens bruna St:Bernhardsblick vädja till Mona Sahlin. Han hade då inga onda avsikter utan samförstånd och god vilja till det bästa för Sverige och socialdemokraterna var vad som gällde. Nu skulle man ha trevligt i riksdagen " inget politiskt käbbel" tyckte statsminister Reinfeldt.

Motsatsen stod Björklund (fp) och Olofsson (c) för. Full kamp från början. Allt vad S stod för var fel. Allt man gjort var fel. Maud Olofsson påstod till och med att om socialdemokraterna hade regerat så hade det alltid varit " gråmulen januari"
Jag antar att hon nu ansåg att det var ständigt solsken.

När en som sysslar med politik, till och med som landet statsminister, anser att när partierna argumenterar för sin politiska uppfattning så är det " politiskt käbbel" då är det illa. Till detta hör naturligtvis också att bemöta den politiska motståndaren.
Våra väljare, nästan 2 miljoner i riksdagsvalet, förväntar sig naturligtvis att vi står för socialdemokratisk politik. Motsatsen till högerpolitik.

Reinfeldt deklarerade att Mona Sahlin (s) var inte hans fiende. Mona S. däremot gjorde fullständigt klart att moderaterna var socialdemokraternas fiende idag och alltid. Bra och tydligt, Mona !

Självklart är det parti som tillsammans med folkpartet, kristdemokraterna och centerpartiet bedriver en fullständig häxjakt på de som inte uppfattas dugliga nog vår politiska fiende. Nästan varje vecka står den iskalla ministern Husmark Persson i TV och talar om nya pålagor och ekonomiska försämringar för sjuka, förtidspensionärer och arbetslösa.
Kan företrädare för de fyra högerpartierna verkligen vara så naiva att de tror att om bara viljan finns så kan den sjuke eller pensionerade jobba.
Tror de att om bara den utslitna 55-åriga byggnadsarbetaren vore ingenjör så kunde han jobba på kontoret. Hans eget fel att han inte bytt yrke ?
Tror de på allvar att om bara den 53-åriga utslitna sömmerskan hade varit flitig nog och utbildat sig till datatekniker så hade hon kunnat jobba. Hennes eget fel ?
Tror de att den som föddes med handikapp simulerar ?
Hade de skärpt till sig, så hade de kanske betraktats av Husmark P. som "dugliga" medborgare.

Jag mår illa när jag ser minister H.P. iskallt beskriva vad som krävs i högerns Sverige.
Var finns omtanken om de som av olika anledningar måste utnyttja de socialförsäkringar vi gemensamt bygt upp ?
Var finns förståelsen hos oss som är friska ? Som inte behövt vara arbetslösa ?
Vad mer av raserandet av välfärdssamhället kan vi vänta oss innan väljarna sätter stopp.

Jag tror att en av anledningarna till att många nu säger nej till högerpolitiken är att man vill inte ha ökade klasskillnader. Man vill inte ha skattesänkning på de sjukas, förtids-ålderspensionerades och arbetslösas bekostnad.
Solidariteten är inte död

Thursday, January 10, 2008

Grattis kultursverige !

Grattis säger Dr. Gormander i Aftonbladet om alliansens senaste fynd. Den fantastiska högerregeringen Reinfeldt har åter lyckats. Utnämningspolitiken har nått nya kvalitetshöjder.
Regeringen har utsett Johan Staël von Holstein till styrelseledamot i Statens Kulturråd !!
Mannen som pratade upp luftföretaget Icon till oanade börshöjder. Ena dagen ett börsvärde på fem miljarder nästa dag förluster på trehundra miljoner.
Konkursen var snart ett faktum och småspararna hade förlorat sina pengar.
Nu förklarar han varför han lämpar sig så bra till kulturrådet. " Jag har ett modernt synsätt med kapitalistiska värderingar " säger han till Sv D.
Om det är modernt att berika sig på andras godtrogenhet så kan man väl hålla med men bevare oss alla för den moderniteten !

Men - nu har kapitalisten von H mötts av kritik. Alla är inte förtjusta över utnämningen. Han går till våldsamt angrepp mot den " socialistiska pr-apparaten" och menar att inget hänt sedan man hyllade "sosselegender" som Bresjnev och Pol Pot. Kända förtryckare. Tydligen inte av von Holstein. Detta visar tydligt hans inkompetens för kulturuppdraget.
Att von Holstein hatar socialdemokrater är inget att ta fel på. Han hatar också författaren Maria Küchen för att hon kritiserat hans styrelseuppdrag i Statens Kulturråd. von Holstein kallar henne för hycklare, lögnare, skenhelig och andra nedvärderande tillmälen.

Kanske faller orden tillbaka på den som säger det. Var det inte hyckleri m.m. när Johan Staël von Holstein i CNN berättade om att målet med Icon var, världsherravälde ?
"Våra konkurrenter darrar."
Gormander har rätt. Detta är ännu ett exempel på högerregeringens fantastiska rekryteringar. Till kultursveriges fromma !

Wednesday, January 9, 2008

girighetens nya ansikte

Ny köttskandal hos ICA. Butiken med det träffande namnet Solen i Storvreta norr om Uppsala har avslöjats med fusk. Kött som var för gammalt för att säljas maldes till köttfärs.
Detta händer nu efter alla tidigare ICA-avslöjanden. Det enda motivet för fusket skall nämnas vid dess rätta namn. Girighet !
Namnet på butiken om den blir kvar borde ändras till Mörkret. Där råder skumraskaffärer. En annan ICA-affär i Uppsala polisanmäls. Miljöförvaltningen har konstaterat att den köttfärsen var inte bara olämlig utan farlig att äta även i tillagat skick.

Tyvärr finns det fler giriga matproducenter. När man upptäckte salmonella i flera ton kyckling meddelade företaget att man skulle använda kycklingen till sina färdigrätter där tillagningen gjorde rätten ofarlig.
Någon dag senare kom man på att det kanske inte var så smart att tala om ur marknadssynpunkt och gick ut med en ändring.
Det man kan fråga sig är självklart. Hör det till vanligheten att salmonellasmittad fågel används i färdiglagade rätter ?
Girighetens nya ansikte finns den numera hos matproducenter och ICA-butiker ? Att det inte är fler beror det på att de ännu inte är avslöjade ?
Jag har inte läst något om hur miljökontoret i Borås följer upp kötthanteringen. Betyder det att allt är bra på restauranger och matbutiker eller betyder det att vi inte får veta hur det förhåller sig ?

Sunday, January 6, 2008

Loppisfynd

Gårdagens loppisbesök resulterade i köp av ett litet häfte. " Bänk 114". En inställsam intervju med Alf Svensson KDS från hans riksdagsdebut, där han kom in på centerns lista. Daterat 1988. Visst kan man ändra inställning på 20 år men det finns ändå ett antal rätt anmärkningsvärda förändringar i pastor Svenssons
inställning.
På frågan om vilken fråga han anser vara den i särklass viktigast, är hans svar:
" Hur tränger vi tillbaka föraktet för svaghet? Politiken inriktar sig på att tillfredsställa individen. Solidariteten omfattar inte dem som är röstmässigt ointressanta"

Sedan exemplifierar Alf S. vilka han menar. "De äldre är en sådan grupp. Inte de organiserade, friska pensionärerna med extra pensionspengar, utan t.ex. de långtidssjuka , de som är beroende av omsorg"
Kanske skulle jag skicka häftet till riksdagsman Svensson för repetionsläsning.

Vad gör Alf Svensson idag ?
Trycker på Ja-knappen för dubbelt skatteavdrag för de friska, starka pensionärerna.
Trycker på Ja-knappen för straffskatt för de andra pensionärerna.
Trycker på Ja-knappen för jakt på de långtidssjuka.
Trycker på Ja-knappen för försämrat försäkringsstöd till de sjuka och de svaga på arbetsmarknaden.

Fråga till Alf Svensson. Nu fd. pastor och riksdagsman för kristdemokraterna.

Hur tränger vi tillbaka föraktet för svaghet ?

Tuesday, January 1, 2008

Lika värde- i livet och döden

Text-Tv har idag ett nyhetsinslag som ställer frågan om människors lika värde på sin spets. Att det inte gäller i livet det ser vi varje dag. I vårt land där många inte ens har tak över huvudet trots god ekonomi. I långt högre grad i länder med krig och politisk kaos.
Det handlar om israeliska informationsenheten för mänskliga rättigheter B´Tselem som redovisar dödsbokslut över 2007.
Israeliska styrkor har dödat 373 palestinier under året. Drygt en tredjedel obeväpnade civila. 53 av de dödade var barn.
Under 2007 dödade palestinierna 7 civila israeler och 6 soldater.
B´Tselem kritiserar myndigheternas ovilja att syna de israeliska säkerhetsstyrkornas brott mot de mänskliga rättigheterna.
Fundera på hur media kommenterar när israels militär uppsöker, dömer och utmäter straff i ett slag. Utan domstol. " I huset fanns palestinska terrorister och visserligen också kvinnor och barn. Det jämnades vid marken."
Likhet i livet och döden ? Är det statsterrorism mot civila palestinier, många barn, som fördöms eller förlåter den så kallade kampen mot terrorism alla övergrepp från militär, israelisk eller amerikansk ?
Nog är det dags för EU att låta alla företrädare för palestinska folket få komma till tals. Kan någon påstå att isoleringen av de valda Hamasföreträdarna har räddat någon fred eller några liv.
Allt dödande måste fördömas men nog borde man se att 53 palestinska barn knappast kan utgöra något hot för en av världens starkaste militärmakter.
Nog kan vi inför 2008 hoppas att respekten för det palestinska folkets rätt till ett eget land ökar i världen. Men det är lätt att misströsta. Just nu byggs det nya israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark - och världen är tyst.
Var finns den starka svenska rösten för mänskliga rättigheter ? Dog den med Olof Palme och Anna Lindh ? Det vill jag inte tro.

Nyår

I år var det värre än någonsin. Blixtar och smällar. Skadade människor. Rädda hundar. Bränder i skolor och bostäder. Det handlar inte om oroliga platser på jorden utan om vårt eget land. Om vattentornet i Borås. Om Sandhult och Blekinge, Stockholm och många andra platser Allt pyrotektiskt som går upp i rök. Som lämnar en mängd miljöskadliga ämnen kvar.
Finns det verkligen inte något bättre sätt att fira att vi går in i ett nytt år ? Eller om nu dessa fyrverkerier känns nödvändiga går det inte att låta de som kan och är nyktra sköta avfyrningen ?
Den 16-åriga kille som nu kämpar för sitt liv efter att en raket exploderat i hans ansikte hur skall hans liv bli om han överlever sin skada? Men till nästa nyår är troligen allt sådant glömt.