Wednesday, January 30, 2008

Valfrihet ?

Var tog högerpartiernas heliga valfrihet vägen ?
I vårens nummer av Klart Borås skriver man om den enklare biståndsbedömningen för hemtjänst.
Många äldre och även yngre personer med någon funktionsnedsättning, behöver kanske först det som i beslutet kallas service. Varför det skall skiljas isär mot omsorgen har jag svårt att förstå. Den enskildes behov av stöd borde vara likvärdigt om det handlar om det ena eller andra.
Kan man inte handla, städa, tvätta så kan man inte leva ett fullvärdigt och självständigt liv. Kanske är det just den insatsen som gör att man klarar resten själv.

Nåväl, det var inte min huvudpoäng.
Varför skall alla, om man vill utnyttja sin rättighet till kommunens stöd för "service", betala 200 kronor i timman ?
Varför skall den som är beroende av stöd vara tvingad att själv söka upp ett privatföretag som städar om man vill ha samma rätt till skatteavdrag som de friska, unga och rika ?
Varför skall den äldre biståndsberoende boråsaren betala mer i timman än den med stor villa, förmögenhet och goda inkomster?
Var finns valfriheten att välja det kommunala alternativet ?

I artikeln står det att avsikten är att få fler att välja det privata alternativet. Det var ju tydligt. Jag antar att det gäller den borgerliga majoriteten.

Till min förvåning har varken mitt eget parti eller vänsterpartiet några invändningar mot förhållandet. Jag hittar ingen reservation.

Vilken avsikt har då S och V med beslutet ?

Skrymtare igen !

Jag träffade någon som inte visste vad det något gammaldags ordet betydde.
Enligt min ordbok hyckleri, skenhelighet, förställning.
Allt stämmer bra på Alf Svensson. Läs gärna hans debattinlägg i Expresen.

Monday, January 28, 2008

Skrymtare

Bibeln talar i många sammanhang om skrymteri. Att göra sig själv till något märkvärdigt i ord som man sedan inte kan stå för i handling. Jag har alltid haft svårt med den sortens personer.

Alf Svensson KD uppfyller ofta rollen som skrymtare. Jag har tidigare jämfört vad han sagt och hur handlat. Nu är det dags igen.

I gårdagens Expressen tolkar han Per Nuders troligen något skämtsamma kommentar om en plats på " gubbhyllan" med att det är ett " förakt för pensionärer " Detta har AS som utgångsläge för en bitvis helt relevant artikel om bristade mänskliga resurser inom äldrevården. Nu är väl inte A Svenssons syfte med skrivandet att komma åt den borgerliga majoriteten i riksdagen där han själv ingår eller högerstyrda kommuner. Det är Nuder som skall naglas fast för ett i AS tycke olämpligt ord.

För att riktigt visa hur stor hans omtanke om pensionärerna är skriver Alf Svensson så här :
" Men det finns knappast något som borde uppröra mer än det förakt, den diskriminering , som äldre drabbas av när pensionsdagen infallit. Och Nuder har tydligen en viss fallenhet för den genren.
Kalla det jobbavdrag eller vad som helst, men kom inte och påstå något annat att det är en lavett rakt i ansiktet på de hedervärda, till mogen ålder komna medborgare, som skapat förutsättningar för både Reinfeldt och Sahlin att verka, när man exkluderas från rimliga och rättmätiga ekonomiska förbättringar"

Allt inom "-tecknen sagt av en av vårt lands bästa offentliga skrymtare i gårdagens Expressen.

Har han drabbats av totalt hjärnsläpp eller är han så fräck så han på allvar försöker få folk att glömma hur Alf Svensson handlat ?
KD-Svensson har suttit i Sveriges Riksdag och gett ekonomiska förmåner till de som betraktas som dugliga i högerpolitiken.
Alf Svensson har gett mest till de redan rika och välgynnade genom förändringen av fastighets- och förmögenhetsskatten.
Alf Svensson har röstat för jobbavdraget.
Alf Svensson har röstat för att de sjuka, förtidspensionerade och de äldre skall betala betydligt mer i skatt än de med samma inkomst som är unga och friska.

Skrymteriet och falskheten kan knappast få ett tydligare ansikte än Alf Svenssons.

Wednesday, January 23, 2008

Nyväckt miljökämpe

EU ställer stora miljökrav på Sverige. Det är bra. Troligen krävs mer om vi skall kunna hejda klimathotet. Däremot är det inte bra att man accepterar ökade utsläpp hos vissa nya EU-medlemmar. Tillväxtargument är inte tillräckliga för att inte göra insatser för miljön. Med den kunskap vi har idag måste även tillväxten och marknadstänkandet anpassas till vad miljön kräver.
Sverige skall öka sin andel av förnybar energi. Då handlar det inte om kärnkraft utan om vatten, sol, vind, biogas och säkert en hel del annat som vi ännu inte kommit på.

Statsminister Reinfeldt, som efter valet kommit på att det är inne att vara miljövän, stod ikväll i TV och skröt. Det var högerregeringens förtjänst att vårt land hade kommit så långt i miljöhänsyn. Det var tack vare högerns insatser i EU som resultat blev så kraftfullt.
Lyssnade han inte på Björklunds engagerade upprop för nya kärnkraftsverk häromdagen ? Med mer uranbrytning och livsfarligt avfall.
Lyssnade han inte på Person för mer än tio år sedan när han myntade " det gröna folkhemmet" Lyssande han inte på Stefan Edman när han under S-regeringen beskrev hur tillväxt och miljöhänsyn kan förenas.
Svaret är nog nej. Detta vill han alls inte påminnas om. Inte heller om de tillfällen Reinfeldt och moderaterna röstat nej i riksdagen till miljöinsatser. Det som han nu påstår sig ha medverkat till. Men- sent skall syndaren vakna.
På tal om syndare. Om inte Odell kan hejdas från att sälja svenska folkets företag så vet jag en bra och kraftfull miljöinsats för Reinfeldt att skryta med.
Bygg Götalandsbanan i ett svep så fort som möjligt. Då blir det ändå till nytta för våra barn och barnbarn. Mer gods och människor som flyttar från väg till järnväg är en mer spännande och modern idè än att satsa på kärnenergi.

Vårkänning ?

Det är säkert långt till våren men lite känning finns det redan. Ljuset är annorlunda och bara några timmars sol driver upp glashustemperaturen med flera grader. Nog är det knepigt att tretton grader utomhus är ganska kyligt men inne i glashuset är det fullt tillräckligt för en fikapaus. Troligen är det avsaknad av vind som gör den stora skillnaden.
Gardenian är nu flyttad från sin ca. 15 graders mellanstation till glashusets 8-10. Det har gått bra inga knoppas har fallit av. Nu väntar jag bara på nästa försöksodling. Kamelia, fikon och citron.

Jag skall försöka att driva fram perenner från frö. Det är nytt för mig. Men jag har sett, hos en riktig expert högt över Öresjö, att det går. Nu har jag tid att läsa frökataloger så det blir säkert en hel del odlingsexperiment framöver.
Ute i landet blommar snödroppar så våren är nog ändå på gång !

Monday, January 21, 2008

Kärnkraftskramarnas julafton !

Nu blåser ny luft under vingarna på kärnkraftskramarna. Englands besked om att de vill bygga nya kärnkraftsverk fick fart på hejaropen. Minister Björklund (fp) visste inte till sig i sin förtjusning över stödet från väster. Genast framträdde han i media och propagerade för att även Sverige skulle bygga nytt. Kan Finland så kan väl vi menade majoren från Skene !

DN redovisar idag en undersökning som visar att "folket" har glömt Tjernobyl, Harrisburg och Forsmark. Det sistnämnda avslöjades endast för ett och ett halvt år sedan ha katastrofala brister i sitt säkerhetsarbete. Entreprenörer jobbade onyktra och säkerhetsrapporter lämnades utan åtgärd.
DN:s undersökning är ganska liten men det finns fler med liknande resultat.
Den visar att män är betydligt positivare än kvinnor till nya kärnkraftsverk
Moderaterna och Folkpartiet är kärnkraftsvänner.
Män 60 + vill bygga nytt.
Ungdomar 16-29 vill inte satsa på kärnkraft.
Skönt att ungdomen och kvinnorna är klokare än gubbarna.

För det måste vara oklokt att satsa nytt på något som precis som olja tar slut. Som är farligare än något annat vid ett haveri. Som har ett avfall där ännu ingen har kunnat ta beslut om hur det skall förvaras säkert i tusentals år.

I dagens Aftonblad finns en annan vinkel på problemet. En stor det av världens urantillgångar finns i vårt land. Nu vill en rad gruvföretag provborra , främst i norra Sverige.
I den lilla byn Bjärme i Jämtland protesterar invånarna mot den planerade provborrningen efter uran. Man är orolig för vad det innebär för vattentäkten och för mjölkproduktionen i området. De berörda fastighetsägarna har inte ens blivit tillfrågade om tillstånden. Det finns tillstånd till 22 provborrningar bara i Jämtland.

Så är det med kärnkraft. Det kräver ett miljöfarligt bränsle. Det går kanske att vara positiv till nya verk så länge inte uranet bryts i min närhet. Det lär väl inte heller vara så svårt att strunta i avfallet om man är 60+ För sin egen del. Men vissa av de positiva herrarna i DN-undersökningen lär väl ha barn och barnbarn.

Jag har ett krav på kärnkraftskramarna.
Var beredd på att lägga avfallet där du bor och ta jobb i urangruvan. Först då kan man ha någon respekt för ställningtagandet !

Thursday, January 17, 2008

Politiskt käbbel

Gårdagens partiledardebatt var intressant. Reinfeldt (m) försökte med valrörelsens bruna St:Bernhardsblick vädja till Mona Sahlin. Han hade då inga onda avsikter utan samförstånd och god vilja till det bästa för Sverige och socialdemokraterna var vad som gällde. Nu skulle man ha trevligt i riksdagen " inget politiskt käbbel" tyckte statsminister Reinfeldt.

Motsatsen stod Björklund (fp) och Olofsson (c) för. Full kamp från början. Allt vad S stod för var fel. Allt man gjort var fel. Maud Olofsson påstod till och med att om socialdemokraterna hade regerat så hade det alltid varit " gråmulen januari"
Jag antar att hon nu ansåg att det var ständigt solsken.

När en som sysslar med politik, till och med som landet statsminister, anser att när partierna argumenterar för sin politiska uppfattning så är det " politiskt käbbel" då är det illa. Till detta hör naturligtvis också att bemöta den politiska motståndaren.
Våra väljare, nästan 2 miljoner i riksdagsvalet, förväntar sig naturligtvis att vi står för socialdemokratisk politik. Motsatsen till högerpolitik.

Reinfeldt deklarerade att Mona Sahlin (s) var inte hans fiende. Mona S. däremot gjorde fullständigt klart att moderaterna var socialdemokraternas fiende idag och alltid. Bra och tydligt, Mona !

Självklart är det parti som tillsammans med folkpartet, kristdemokraterna och centerpartiet bedriver en fullständig häxjakt på de som inte uppfattas dugliga nog vår politiska fiende. Nästan varje vecka står den iskalla ministern Husmark Persson i TV och talar om nya pålagor och ekonomiska försämringar för sjuka, förtidspensionärer och arbetslösa.
Kan företrädare för de fyra högerpartierna verkligen vara så naiva att de tror att om bara viljan finns så kan den sjuke eller pensionerade jobba.
Tror de att om bara den utslitna 55-åriga byggnadsarbetaren vore ingenjör så kunde han jobba på kontoret. Hans eget fel att han inte bytt yrke ?
Tror de på allvar att om bara den 53-åriga utslitna sömmerskan hade varit flitig nog och utbildat sig till datatekniker så hade hon kunnat jobba. Hennes eget fel ?
Tror de att den som föddes med handikapp simulerar ?
Hade de skärpt till sig, så hade de kanske betraktats av Husmark P. som "dugliga" medborgare.

Jag mår illa när jag ser minister H.P. iskallt beskriva vad som krävs i högerns Sverige.
Var finns omtanken om de som av olika anledningar måste utnyttja de socialförsäkringar vi gemensamt bygt upp ?
Var finns förståelsen hos oss som är friska ? Som inte behövt vara arbetslösa ?
Vad mer av raserandet av välfärdssamhället kan vi vänta oss innan väljarna sätter stopp.

Jag tror att en av anledningarna till att många nu säger nej till högerpolitiken är att man vill inte ha ökade klasskillnader. Man vill inte ha skattesänkning på de sjukas, förtids-ålderspensionerades och arbetslösas bekostnad.
Solidariteten är inte död

Thursday, January 10, 2008

Grattis kultursverige !

Grattis säger Dr. Gormander i Aftonbladet om alliansens senaste fynd. Den fantastiska högerregeringen Reinfeldt har åter lyckats. Utnämningspolitiken har nått nya kvalitetshöjder.
Regeringen har utsett Johan Staël von Holstein till styrelseledamot i Statens Kulturråd !!
Mannen som pratade upp luftföretaget Icon till oanade börshöjder. Ena dagen ett börsvärde på fem miljarder nästa dag förluster på trehundra miljoner.
Konkursen var snart ett faktum och småspararna hade förlorat sina pengar.
Nu förklarar han varför han lämpar sig så bra till kulturrådet. " Jag har ett modernt synsätt med kapitalistiska värderingar " säger han till Sv D.
Om det är modernt att berika sig på andras godtrogenhet så kan man väl hålla med men bevare oss alla för den moderniteten !

Men - nu har kapitalisten von H mötts av kritik. Alla är inte förtjusta över utnämningen. Han går till våldsamt angrepp mot den " socialistiska pr-apparaten" och menar att inget hänt sedan man hyllade "sosselegender" som Bresjnev och Pol Pot. Kända förtryckare. Tydligen inte av von Holstein. Detta visar tydligt hans inkompetens för kulturuppdraget.
Att von Holstein hatar socialdemokrater är inget att ta fel på. Han hatar också författaren Maria Küchen för att hon kritiserat hans styrelseuppdrag i Statens Kulturråd. von Holstein kallar henne för hycklare, lögnare, skenhelig och andra nedvärderande tillmälen.

Kanske faller orden tillbaka på den som säger det. Var det inte hyckleri m.m. när Johan Staël von Holstein i CNN berättade om att målet med Icon var, världsherravälde ?
"Våra konkurrenter darrar."
Gormander har rätt. Detta är ännu ett exempel på högerregeringens fantastiska rekryteringar. Till kultursveriges fromma !

Wednesday, January 9, 2008

girighetens nya ansikte

Ny köttskandal hos ICA. Butiken med det träffande namnet Solen i Storvreta norr om Uppsala har avslöjats med fusk. Kött som var för gammalt för att säljas maldes till köttfärs.
Detta händer nu efter alla tidigare ICA-avslöjanden. Det enda motivet för fusket skall nämnas vid dess rätta namn. Girighet !
Namnet på butiken om den blir kvar borde ändras till Mörkret. Där råder skumraskaffärer. En annan ICA-affär i Uppsala polisanmäls. Miljöförvaltningen har konstaterat att den köttfärsen var inte bara olämlig utan farlig att äta även i tillagat skick.

Tyvärr finns det fler giriga matproducenter. När man upptäckte salmonella i flera ton kyckling meddelade företaget att man skulle använda kycklingen till sina färdigrätter där tillagningen gjorde rätten ofarlig.
Någon dag senare kom man på att det kanske inte var så smart att tala om ur marknadssynpunkt och gick ut med en ändring.
Det man kan fråga sig är självklart. Hör det till vanligheten att salmonellasmittad fågel används i färdiglagade rätter ?
Girighetens nya ansikte finns den numera hos matproducenter och ICA-butiker ? Att det inte är fler beror det på att de ännu inte är avslöjade ?
Jag har inte läst något om hur miljökontoret i Borås följer upp kötthanteringen. Betyder det att allt är bra på restauranger och matbutiker eller betyder det att vi inte får veta hur det förhåller sig ?

Sunday, January 6, 2008

Loppisfynd

Gårdagens loppisbesök resulterade i köp av ett litet häfte. " Bänk 114". En inställsam intervju med Alf Svensson KDS från hans riksdagsdebut, där han kom in på centerns lista. Daterat 1988. Visst kan man ändra inställning på 20 år men det finns ändå ett antal rätt anmärkningsvärda förändringar i pastor Svenssons
inställning.
På frågan om vilken fråga han anser vara den i särklass viktigast, är hans svar:
" Hur tränger vi tillbaka föraktet för svaghet? Politiken inriktar sig på att tillfredsställa individen. Solidariteten omfattar inte dem som är röstmässigt ointressanta"

Sedan exemplifierar Alf S. vilka han menar. "De äldre är en sådan grupp. Inte de organiserade, friska pensionärerna med extra pensionspengar, utan t.ex. de långtidssjuka , de som är beroende av omsorg"
Kanske skulle jag skicka häftet till riksdagsman Svensson för repetionsläsning.

Vad gör Alf Svensson idag ?
Trycker på Ja-knappen för dubbelt skatteavdrag för de friska, starka pensionärerna.
Trycker på Ja-knappen för straffskatt för de andra pensionärerna.
Trycker på Ja-knappen för jakt på de långtidssjuka.
Trycker på Ja-knappen för försämrat försäkringsstöd till de sjuka och de svaga på arbetsmarknaden.

Fråga till Alf Svensson. Nu fd. pastor och riksdagsman för kristdemokraterna.

Hur tränger vi tillbaka föraktet för svaghet ?

Tuesday, January 1, 2008

Lika värde- i livet och döden

Text-Tv har idag ett nyhetsinslag som ställer frågan om människors lika värde på sin spets. Att det inte gäller i livet det ser vi varje dag. I vårt land där många inte ens har tak över huvudet trots god ekonomi. I långt högre grad i länder med krig och politisk kaos.
Det handlar om israeliska informationsenheten för mänskliga rättigheter B´Tselem som redovisar dödsbokslut över 2007.
Israeliska styrkor har dödat 373 palestinier under året. Drygt en tredjedel obeväpnade civila. 53 av de dödade var barn.
Under 2007 dödade palestinierna 7 civila israeler och 6 soldater.
B´Tselem kritiserar myndigheternas ovilja att syna de israeliska säkerhetsstyrkornas brott mot de mänskliga rättigheterna.
Fundera på hur media kommenterar när israels militär uppsöker, dömer och utmäter straff i ett slag. Utan domstol. " I huset fanns palestinska terrorister och visserligen också kvinnor och barn. Det jämnades vid marken."
Likhet i livet och döden ? Är det statsterrorism mot civila palestinier, många barn, som fördöms eller förlåter den så kallade kampen mot terrorism alla övergrepp från militär, israelisk eller amerikansk ?
Nog är det dags för EU att låta alla företrädare för palestinska folket få komma till tals. Kan någon påstå att isoleringen av de valda Hamasföreträdarna har räddat någon fred eller några liv.
Allt dödande måste fördömas men nog borde man se att 53 palestinska barn knappast kan utgöra något hot för en av världens starkaste militärmakter.
Nog kan vi inför 2008 hoppas att respekten för det palestinska folkets rätt till ett eget land ökar i världen. Men det är lätt att misströsta. Just nu byggs det nya israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark - och världen är tyst.
Var finns den starka svenska rösten för mänskliga rättigheter ? Dog den med Olof Palme och Anna Lindh ? Det vill jag inte tro.

Nyår

I år var det värre än någonsin. Blixtar och smällar. Skadade människor. Rädda hundar. Bränder i skolor och bostäder. Det handlar inte om oroliga platser på jorden utan om vårt eget land. Om vattentornet i Borås. Om Sandhult och Blekinge, Stockholm och många andra platser Allt pyrotektiskt som går upp i rök. Som lämnar en mängd miljöskadliga ämnen kvar.
Finns det verkligen inte något bättre sätt att fira att vi går in i ett nytt år ? Eller om nu dessa fyrverkerier känns nödvändiga går det inte att låta de som kan och är nyktra sköta avfyrningen ?
Den 16-åriga kille som nu kämpar för sitt liv efter att en raket exploderat i hans ansikte hur skall hans liv bli om han överlever sin skada? Men till nästa nyår är troligen allt sådant glömt.