Sunday, December 28, 2008

Palestinier dör - vem bryr sig ?

Enligt TV är nu dödssiffran i Gaza 290 döda och 700 sårade palestinier.
På den andra sidan 1 död och 3 sårade israeler.
Alla liv har samma värde - men är vedergällningen från Israel inte nu så stor och brutal så att det borde föranleda världsomfattande protester ?

Vi kan se vad sveriges kvällspress tycker är viktigt en dag då bomberna fälls över Gaza.

- Vad har dagens Aftonblad på sin första sida ? Stjärnorna på slottet om Loffes kollaps.

- Vad har dagens Expressen på sin första sida ? Spritfesterna du inte fick se i TV i
stjärnorna på slottet.

Hur skall konflikten någonsin lösas om likgiltigheten är så stor. Det minsta vi nu borde göra är att bojkotta varor från Israel. Jag köpte mina sista Jaffapelsiner för mycket länge sedan.

Saturday, December 27, 2008

Gaza brinner igen

Vem tror att det går att bomba fram land och trygghet för Israel och Palestina ?

Flera hundra döda palestinier när Israel hämnas med sin superstarka militära kraft. Ger det fred och säkerhet till någon ?

Nog finns det skäl att undra om utvecklingen hade varit annorlunda om västvärlden hade erkänt det demokratiska val som det palestinska folket gjorde.
Man valde Hamaz. Det passade inte varken EU eller USA. Visst - valet gick rätt till men man valde inte som vi ville.
Nu har man kanske nått det man ville?? Total splittring och inbördes strider. Allt fler palestinier som inte ser någon annan framtid än våld och hämnd.

Kommer EU och USA att känna något ansvar nu när blodet igen flödar i Gaza eller tror de att det går att bomba fram fred ?
Fred för vem i så fall ?

gemensam jul

Stort tack till alla engagerade ungdomar i SSU för deras fina genomförande av gemensam jul.

De är många som lägger massor av tid före jul, under julen och efter julen för att det skall bli en bra Gemensam Jul.
Inga andra organisationer i Borås ger så mycket tid till det gemensamma julfirandet. Nästan hela julafton och juldagen har Allegården haft dörren öppen.
För alla som vill komma !

Idag gick vi förbi något som heter kontaktcentrum LP i Varberg. Där fanns en skylt.
" Stängt till 5 Januari "
Känns fint att våra SSU-ungdomar hade dörren öppen under de dagar som för många är de svåraste under hela året.

Saturday, December 13, 2008

Japansk krismedicin

Igår framträdde Japans premiärminister i TV och presenterade hur många miljarder Japans regering ville satsa för att mildra den ekonomiska krisen.
En del i krismedicinen innebar att de som blev arbetslösa skulle få lägre skatt. Med andra ord.
Stöd - i en för de arbetslösa människorna svår situation.

Vad gör Sveriges högerregering för de som blir arbetslösa ?

Jo, man straffbeskattar och höjer skatten för de arbetslösa människorna i en svår situation.

I krisen i dagens Sverige duger bara de duktiga. Inte sjuka, arbetslösa,förtids- eller ålderspensionärer.

Saturday, December 6, 2008

Äldreomsorg

Aftonbladet har haft en artikelserie om äldreomsorgen i vårt land. Bra att det uppmärksammas. Ibland undrar jag hur det har kunnat bli så mycket som har blivit så fel. Har vi verkligen inte råd att ha en bra äldreomsorg?
Är det rimligt att en person som är beroende av hemtjänst skall acceptera att ibland så många som 30-40 personer byts om att komma till hemmet?
Är det inte lika effektivt eller rent av både mer effektivt och mänskligare att försöka begränsa antalet personer?
Tror de som planerar dagens hemtjänst att det kanske blir lättare att rekrytera bra och engagerad personal om man har sina "egna" vårdtagare?
Är det rimligt att få inlämnat 7 kalla burkar med mat för att sedan själv eller möjligen med hastig hjälp värma detta i mikron ?
Kan det kanske gå att återgå till att laga mat hemma för de som också behöver hjälp med annat?
Är det rimligt att uppdraget att ge medicin kan utföras på 4-5 minuters besök ?
Är det rimligt att låta datorn göra personalplaneringen som om det gällde att reparera en bil ?

Frågorna är många fler bara några funderingar så när det snart är jul.

Jag blir säkert beskylld för att inte begripa att allt är annorlunda idag än när jag jobbade inom äldreomsorgen eller utbildade dess personal.
Jag tror inte alls att det är så. De äldre är fortfarande olika individer med olika mänskliga behov. Det räcker inte med sjukvård och medicin, inburen och värmd mat, personlig hygien och rena lakan.
Vi måste prioritera våra äldre. Det måste vara viktigare att betala skatt för en värdig vård än att sänka skatten för de som redan har det bra.
Socialtjänstlagen skall styra insatserna i kommunen.
Enligt lagens förarbeten skall socialtjänstens verksamhet präglas av respekt den enskildas självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.
Det förutsätter att insatserna planeras utifrån den enskildas individuella behov, förutsättningar och önskemål.
God kvalitet innebär enligt förarbetena att uppmärksamma insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen.

Flera gånger tidigare har de äldres otillfredställande vård uppmärksammats i några veckor. Sedan blir allt som vanligt igen. Det finns säkert mycket bra omsorg men allt för mycket lider brist på vanlig medmänsklighet.
Egentligen är det lätt att göra rätt. Hur vill jag ha det på min ålderdom ? Vill jag medverka till att andra också får det som de vill ha det ?

Thursday, December 4, 2008

Tåg bättre för miljön

I veckans Borås Tidning har vi läst om att Västtrafik har kommit på idèn att byta ut morgontåget till Göteborg mot ett antal ( 2-3 ?) bussar.
Har ledamöterna i nämnda bolag hört talas om att vi bör begränsa utsläppen från vägtrafik ? Vet man också möjligen om att ett mkt bra sätt är att utnyttja tåg.
Tåg är bra även på den gamla banan till Göteborg.
Mycket begränsade klimatpåverkande utsläpp. Det har plats för många passagerare. Dessutom är tåg både trevligare att åka i och att jobba i än en buss.

Jag åker ofta med buss till Göteborg eftersom det inte finns tåg som passar med min mötestid. De flesta gångerna är vi försenade. Ingen extrabuss kommer så många för vänta eller får stå till Göteborg. För någon vecka sedan var det proppfullt ända fram till ingången.

Borde det inte kollas lite bättre hur entreprenören uppfyller avtalet? Eller har Västtrafik köpt resor som innebär att bussen kan ha fullt av stående passagerare på motorvägen.

Jag har ställt frågan tidigare till vårt ( regionen och 49 kommuner) ägda bolag och fått intrycket att det skall bli bättre.
När kan jag och säkert många andra resenärer undra.

Behåll tåget och satsa på fler avgångar. Så många det går att få plats med på den omoderna banan mellan Borås och Göteborg.

Det bästa för miljön vore att snabbt sätta igång och börja bygga Götalandsbanan. Den första delen mellan Göteborg och Bollebygd via Landvetter är så långt i planeringen så det vore möjligt att bygga nu när det behövs bygg- och anläggningsjobb.
Jag läste häromdagen om byggandet av järnväg på 1800-talet. Då gick det snabbt att bygga fast vi inte var något rikt land.
Dåtidens planerare visste att järnvägen behövdes för att utveckla landet. Inte visste man då något om klimatgaser ändå blev det rätt.

Nu vet vi men vågar inte göra det som krävs. Nog måste det vara klimaträtt att åka tåg på 2 timmar mellan Göteborg och Stockholms City istället för att flyga på ungefär samma tid.