Friday, May 8, 2009

kina nästa

Ikväll åker jag till Kina för att se på trädgårdar och göra botaniska exkursioner. Spännande skall det bli !
Då blir det mest grönt och mindre svensk politik. Den kinesiska finns det naturligtvis alla skäl att kritisera.
Diktaturfasoner skall alltid fördömas var de än finns.

Wednesday, May 6, 2009

Förvaring eller omvårdnad

Uppdrag granskning hade ikväll ett program om vårdkvalitèn i äldreboenden.

Det de speciellt granskade var om de äldre hade sysselsättning, stimulans och möjlighet till att gå ut.
Det finns ganska luddiga skrivningar i socialtjänstlagen om "skälig levnadsnivå" och annat som hör till ett normalt liv.
Lagstiftaren-riksdagen, har väl utgått ifrån att de som har att besluta och genomföra omvårdnaden har kunnat tänka sig vad det kan innebära.
Därför finns inte några detaljer som t.ex. i djurskyddslagen om utevistelse

Programmet visade tyvärr att det kunde/ville man inte. Förstå vad det innebar.

En ordförande formulerade sig så här " Man är inte på äldreboende för att komma ut på stan utan för att få omvårdnad"

Lagen talar trots otydlighet inte alls bara om kroppen utan också om vår själ. Behov av stimulans. Gamla är ju precis som vi, de är bara lite äldre.

Nog borde det vara enkelt att inse vad som är "skälig levnadsnivå" om man tänker så ?

Många äldreansvariga i landet tyckte att promenad en gång i veckan eller till och med 1 gång per månad var skäligt.

En professor i geriatrik påtalade att det var en risk med ett sådant tänkande eftersom en stor del av de äldre, som inte får gå ut, får D-vitaminbrist - skört skelett - benbrott.

Som vanligt är det inte ens ekonomiskt lönsamt att snåla. Varken på barn- eller äldreomsorg.

Sjuka, deprimerade, livströtta, äldre med benbrott är dyrt.

Stimulerade äldre är friskare och mindre vårdkrävande. Att förebygga lönar sig alltid. Kanske inte dag 1 men dag 2 !

Maria Larsson körde sin vanliga ordsvada om värdegrund och värdighet men hade inget förslag om åtgärd.

Jag vet en. Höj skatten igen. Speciellt för de lyckade som har jobb och tjänar bra eller har förmögenheter.

God äldrevård kan bara utföras av människor. Tillräckligt många och med kunskap om äldre.

I KD:s och Maria Larssons Sverige talas det vackert om värdighet på ålderdomen, samtidigt som personalen i äldrevården minskar i brist både på insikt om vårdkvalitet, dålig uppföljning från politikerna och pengar.

Sunday, April 19, 2009

Häftigt med skatt

Idag har jag på förmiddagen deltagit på SSU-kurs. Bra och intressanta synpunkter från mina yngre kamrater som vanligt !
Vi talade om varför vi är med i vår rörelse och vad vi förväntar oss av den socialdemokratiska politiken.

Vad vill vi ha den politiska makten till ?

Självklart för att genomföra våra värderingar om ett jämlikt och rättvist samhälle.

Skall välfärden återupprättas, skall vi minska de klassklyftor som blir allt större så måste vi vara tydliga. Med vad vi vill och hur och av vem , det skall betalas.

"Skatter är inte skadliga" skrev Ann-Marie Lindgren den 16 Mars. " Det är dags att våga säga ifrån att om vi vill ha allt det goda som skatterna finansierar, med de positiva effekter de har, då måste vi också acceptera ett förhållandevis högt skattetryck."

Vad händer när Borg och Reinfeldt varnar för socialdemokraternas " skattechock" ?

Östros hukar sig lite och säger, vi skall inte höja så mycket. Bara för de med stora inkomster.

Kommer det att räcka om vi vill ha ett jämlikt samhälle ?

Säkert inte. Som A-M Lindgren skriver. Det är dags att säga ifrån. Skatter är inte skadliga.
Om de används för sitt syfte, att betala för att uppnå ökad jämlikhet.
Till var och en efter behov, att betalas efter var och ens möjlighet.

Mest av den som har mest, minst av den som har minst. Så enkelt kan det vara.

Jag vill höra Mona Sahlin återigen frimodigt utropa " Det är häftigt att betala skatt"

Wednesday, April 15, 2009

Kritstrecksrandig säkerhet

Så stod han där igen. Den säkraste av de säkra. Idag i Riksdagens talarstol. Anders Borg i kritstrecksrandig finanskostym.
Så ansvarsfull och prydlig.

Ansvar för ekonomin, för pengarna, för skattesänkningarna, för bankstödet. Ansvar, ansvar!

Borg säger att han gillar och värnar den"svenska modellen"

De "nya moderaterna" som egentligen inte är nya mer än i ord, talar om den svenska modellen för arbetsmarknaden !

Och påstår - att de tar ansvar för att den fungerar.

I själva verket har de ju monterat ner den svenska modellen. 500.000 som lämnat A-kassan när det blev för dyrt.
Resultatet är en stor otrygghet. Man vågar inte konsumera för att man inte vet om man klarar huset eller bilen. Eller ens examenskläder till barnen.

Allt fler får sin sjukersättning indragen och får inte inte något nytt jobb. För att man inte klarar det. Inte har rätt utbildning. Eller för att jobbet inte finns.

Trots Husmark Perssons stora "jobbreform"

Pensionärer, sjuka och arbetslösa betalar straffskatt istället för att kunna köpa de varor som både de själva och ekonomin mår gott av.

I detta Sverige tar moderaten Borg inget ansvar för det de själva medverkat till Allt är globalt i högerns värld.

Vi måste återupprätta det gemensamma ansvaret. Det kan inte vara de som har det bra som skyddas med lägre skatter.
Det krävs att vi betalar vad det kostar. Skall vi behålla den svenska modellen och att det åter igen fungerar som en trygghetsförsäkring, så krävs det att de som har de bra bidrar mer.

Med andra ord - höj skatten, mest för de som har det bra, och låt alla ta ett gemensamt ansvar !

Borg må vara aldrig så duktig retoriker och använda rätt ord. Men - hur kan så många undgå att se att "kejsaren" är naken !

Är det någon som läser ?

I veckan fick vi reda på att att en stor del av riksdagsledamöternas bloggar var okommenterade och därför troligen inte lästa.
Av någon annan fick vi mer uppmuntrande besked. Att de var utan reaktioner behövde inte betyda att ingen läste.

Vem skall man tro på?

Vet ej. Men-jag skriver ett tag till , eftersom jag ibland får muntliga kommentarer, så vet jag att min blogg inte är helt oläst !

Sedan vore det roligt att ibland även få en kommentar i skrift. Men - jag vet ju att jag läser många andras inlägg men ytterst sällan ger någon kommentar.

Så, ännu ger jag inte upp !

Tuesday, April 7, 2009

Hushållsnära överklassnära tjänst

Nu ses hushållsnära tjänsters bilar på alla möjliga adresser. Jag har inget emot att man köper städning. Om man betalar själv.
Men jag har väldigt mycket emot att förtids- och ålderspensionerade personer skall vara med och betala städningen.
Människor med god ekonomi betalar halva priset för hushållshjälp och skattebetalarna står för resten.
Det betyder att de som betalar straffskatt, sjuka,arbetslösa,pensionärer står för en stor del av skattestödet till de som belönas, för att de låter andra skura toaletten.

Trovärdighet talas det nu om i dessa AMF-tider.

Avdrag för hushållstjänster kan också bli förtroendeproblem. Vi socialdemokrater har sagt nej till dessa. Vi har trots detta hört om några exempel på avdrag för dylika. Hos de som röstade nej

Kanske är det fler än Vanja som i dessa dagar bör rannsaka sitt samvete.

Sunday, April 5, 2009

Palmehatets vänner

Så har de åter igen stuckit fram sitt fula tryne, palmehatets vänner. I radioprogrammet Kaliber sjunger den välputsade kommunfullmäktigeledamoten i Borås William Petzäll, SD, en nidvisa om mordet på Olof Palme.
"Skottet brann, blodet rann,Olof Palme-han försvann. tra lal lal laa" sjunger han glatt tillsammans med andra sverigedemokrater.

William P. tillhör dessutom sverigedemokraternas ungdomsförbunds ledning så det är en "maktfaktor" som tar till sången för att förmedla sitt budskap.

När Petzäll skall förklara sin sånginsats så påstår han att det var på skoj.
Att sjunga "vit makt" texter eller odla palmehat med sång kan aldrig vara ett skämt. Endast den som känner sig hemma i den sångtraditionen kan komma på idén att utöva den.

Så det gäller att se upp. Sverigedemokraterna är upp-putsade och säger numera en sak offentligt. I deras interna sammanhang har det nog inte skett så mycket demokratiskt nytänkande.
Det visar de två radioprogram som sänds. Vi får se vad det tredje visar nästa söndag.

Ett är dock säkert, det räcker inte med en prydligt yttre och hyfsat tonläge i talarstolen. Inte ens med en hygglig sångröst.