Saturday, January 3, 2009

Laglöshet

Jag har tidigare skrivit om de styrande i Israel som tar sig rätten att spåra upp, döma och utdela straff utan föregående rättegång. I det land, Palestina som de i årtionden ockuperat, medan världen tyst eller med lågmälda protester tittat på.
Vi hade en tid då svenska socialdemokratiska politiker inte var tysta. Idag känns saknaden av Olof Palme och Sten Andersson stor.
Urban Ahlin har som vår utrikespolitiska talesman visst sagt ifrån och protesterat mot Israels övervåld. Men - går det inte att göra mer?
Nu skall vi invänta EU:s ställningstagande och hoppas på att FN någon gång i nästa vecka kan enas om ett uttalande.
Under tiden sänds bombplanen in över Gaza och dödar kollektivt. Hamasmedlemmar, kvinnor, barn och andra som står "i vägen" för israelernas rensningsaktioner.
Nu skickas vapnen mot hamazledare och dödsstraffet utdöms. Med vilken rätt ?

Hur länge skall Israel få agera utan att de utsätts för sanktioner som andra länder som begår brott mot folkrätten

Vilka terrorbrott har de allt fler barnen som dödas i Gaza begått ?

Vi får ytterst få rapporter från Gaza. Utländska journalister släpps inte in av Israel. Så brukar diktaturer hantera det fria ordet. Inget skall ses eller höras när brotten mot människorna begås.

Hörs det några högljudda protester mot denna cencur ?

Självklart skall vi kräva att Hamas slutar att skicka missiler mot södra Israel. Vapen är sällan eller kanske aldrig vägen till fred.
Men minst 430 döda och 22oo skadade palestinier och 4 döda israeler säger väl allt om vem som måste ta huvudansvaret för våldsutvecklingen.
Desamma som också bär ett tungt ansvar för att det saknas läkemedel, narkosgas, teknisk utrustning, el, vatten och mat till de sjuka och skadade.
Däremot finns det bombade sjukhus och en helt utmattad sjukvårdspersonal.

När skall världen med FN, USA och EU i spetsen lägga sådana krav så att det äntligen blir verklighet av det som beslutats för länge sedan.
Två grannländer sida vid sida, med samma rätt att få utvecklas i fred.

No comments: