Sunday, April 19, 2009

Häftigt med skatt

Idag har jag på förmiddagen deltagit på SSU-kurs. Bra och intressanta synpunkter från mina yngre kamrater som vanligt !
Vi talade om varför vi är med i vår rörelse och vad vi förväntar oss av den socialdemokratiska politiken.

Vad vill vi ha den politiska makten till ?

Självklart för att genomföra våra värderingar om ett jämlikt och rättvist samhälle.

Skall välfärden återupprättas, skall vi minska de klassklyftor som blir allt större så måste vi vara tydliga. Med vad vi vill och hur och av vem , det skall betalas.

"Skatter är inte skadliga" skrev Ann-Marie Lindgren den 16 Mars. " Det är dags att våga säga ifrån att om vi vill ha allt det goda som skatterna finansierar, med de positiva effekter de har, då måste vi också acceptera ett förhållandevis högt skattetryck."

Vad händer när Borg och Reinfeldt varnar för socialdemokraternas " skattechock" ?

Östros hukar sig lite och säger, vi skall inte höja så mycket. Bara för de med stora inkomster.

Kommer det att räcka om vi vill ha ett jämlikt samhälle ?

Säkert inte. Som A-M Lindgren skriver. Det är dags att säga ifrån. Skatter är inte skadliga.
Om de används för sitt syfte, att betala för att uppnå ökad jämlikhet.
Till var och en efter behov, att betalas efter var och ens möjlighet.

Mest av den som har mest, minst av den som har minst. Så enkelt kan det vara.

Jag vill höra Mona Sahlin återigen frimodigt utropa " Det är häftigt att betala skatt"

No comments: