Wednesday, May 6, 2009

Förvaring eller omvårdnad

Uppdrag granskning hade ikväll ett program om vårdkvalitèn i äldreboenden.

Det de speciellt granskade var om de äldre hade sysselsättning, stimulans och möjlighet till att gå ut.
Det finns ganska luddiga skrivningar i socialtjänstlagen om "skälig levnadsnivå" och annat som hör till ett normalt liv.
Lagstiftaren-riksdagen, har väl utgått ifrån att de som har att besluta och genomföra omvårdnaden har kunnat tänka sig vad det kan innebära.
Därför finns inte några detaljer som t.ex. i djurskyddslagen om utevistelse

Programmet visade tyvärr att det kunde/ville man inte. Förstå vad det innebar.

En ordförande formulerade sig så här " Man är inte på äldreboende för att komma ut på stan utan för att få omvårdnad"

Lagen talar trots otydlighet inte alls bara om kroppen utan också om vår själ. Behov av stimulans. Gamla är ju precis som vi, de är bara lite äldre.

Nog borde det vara enkelt att inse vad som är "skälig levnadsnivå" om man tänker så ?

Många äldreansvariga i landet tyckte att promenad en gång i veckan eller till och med 1 gång per månad var skäligt.

En professor i geriatrik påtalade att det var en risk med ett sådant tänkande eftersom en stor del av de äldre, som inte får gå ut, får D-vitaminbrist - skört skelett - benbrott.

Som vanligt är det inte ens ekonomiskt lönsamt att snåla. Varken på barn- eller äldreomsorg.

Sjuka, deprimerade, livströtta, äldre med benbrott är dyrt.

Stimulerade äldre är friskare och mindre vårdkrävande. Att förebygga lönar sig alltid. Kanske inte dag 1 men dag 2 !

Maria Larsson körde sin vanliga ordsvada om värdegrund och värdighet men hade inget förslag om åtgärd.

Jag vet en. Höj skatten igen. Speciellt för de lyckade som har jobb och tjänar bra eller har förmögenheter.

God äldrevård kan bara utföras av människor. Tillräckligt många och med kunskap om äldre.

I KD:s och Maria Larssons Sverige talas det vackert om värdighet på ålderdomen, samtidigt som personalen i äldrevården minskar i brist både på insikt om vårdkvalitet, dålig uppföljning från politikerna och pengar.

No comments: