Wednesday, February 6, 2008

lärarengagemang

Jag har utan vetenskapligt bevis alltid påstått att engagerade lärare som gillar sitt jobb och ser och tror på sina elevar får bra resultat. Vilken pedagogisk idé som används eller betyg har marginell betydelse för kunskapsinhämtandet.

Ikväll hade Uppdrag granskning en förhandstitt på ett kommande program. " Klass 9 a" som sänds på tisdag. Där har de bästa lärarna fått i uppdrag att förändra en klass 9 i Malmö från en av de sämre till en av de bästa i landet.
Vi fick se en mattelärare från Rinkebyskolan jobba i 9:an i Malmö och i en 7:a i Rinkeby.
På frågan varför han var en bra lärare var svaret. Han älskade sitt jobb, han hade respekt för eleverna, de gillade honom och hans jobb. Hur nådde han dit ? Han kunde sitt ämne och hade engagemang.
Så här beskrev han hur han såg på sina elever. " Alla kan inte bli genier men alla kan bli bra"
Härligt att se.
Varför är det så få lärare som träder fram och säger att de gillar sitt jobb ? Varför får minister Björklund fortsätta och svartmåla skolan utan att lärarna protesterar.
Allt är verkligen inte bra , det behövs fler vuxna människor i skolan. Fler som tidigt ser vad som behöver göras för att alla kanske inte kan bli genier men bli bra.
Det behövs fler verkligt engagerade lärare!

No comments: