Wednesday, May 2, 2007

vädrets makter

Jag måste marknadsföra SVT:s nya program om klimathotet. En serie om sju program, det första sändes alldeles nyss i TV I. Meteorologen Pererik Åberg far runt i Sverige och diskuterar miljöhot och vad det kan innebära för olika delar av Sverige.
Klimat- och sårbarhetsutredningen har hållit på med analyser i 1,5 år och det är ganska skrämmande det som beskrivs. Men det finns också lösningar om vi handlar klokt - i tid.
3-7 grader varmare, spec. norrut. men där löser landhöjningen en hel del. På kalfjället växer det kanske till och med ek.
För oss på västkusten blir det mer regn och stormar. Inte så bra men skogen växer snabbare av värmen och binder mer koldioxid vilket är en positiv effekt. Men kanske kommer fler skadeinsekter.
Så här fortsätter programmet , både hopp och förtvivlan!
Bergström, forskare på SMHI berättar om Vänern och ger ex. från Karlstad. 1.5 meter vatten på torget. Bilden visar nya hus utbyggda över vattnet. Man tror att en miljon kvadratmeter bebyggd yta drabbas av översvämningar.
Konstigt nog påverkar inte dessa prognoser, som SMHI länge har försökt att få oss tro på, ambitiösa kommunpolitiker som skall ha fler invånare till kommunen.
Byggnationen pågår för fullt i "attraktiva sjölägen" Många bygg-glada har försökt förändra strandsskyddslagstiftningen. Om man inte bryr sig om tillgänglighet och biologisk mångfald så borde väl ändå kalla ekonomiska översvämningsfakta bita.

Så icke! I programmet träffar meterorologen Åberg, KS-ordf. Göthager i Mariestad. Där skall de bygga Sjöstaden för att locka nya invånare. På frågan från Åberg hur de tänker inför tanken att dessa nybyggen kanske redan om 5-10 år har vattnet någon meter upp i rummen så är svaret:
Här måste staten ta sitt ansvaroch tappa ur Vänern. Vi vet ju inte om det blir så här. Vi bygger ändå lite högre än de gamla husen ( ½ meter)

Vad då tappa ur? Genom Göta kanal med skredrisk för de som bor där? Med risk för otjänligt dricksvatten för Göteborg?
Förlåt mig men man tar sig för pannan. Okunnighet går det inte längre att skylla på. Vi måste ta klimathotet och dess konsekvenser på allvar.

Programmet handlar om konsekvenserna för vårt land. De är troligen ganska begränsade om vi jämför med många andra länder. Vi ligger geografiskt bra till och vi är rika. Men det är vi, de rika länderna som skadar klimatet mest. USA som inte vill skriva på några klimatöverenskommelser är en av de allra värsta nedsmutsarna.

Jag hoppas att alla ser programmen och gör som Staffan i Uppsala. Försöker att leva klimatsnålt. Jag måste säkert ändra på en mängd saker i min livsstil. Hoppas få en massa kunskaper och tips på onsdagar i TV I kl.20.00

1 comment:

Pravda daily said...

väldigt intressant, tyvärr missade jag programmet. Tur att det finns informativa bloggar :p