Tuesday, October 30, 2007

ekonomikunskap ?

En lokal bloggande miljöpartist är upprörd över socialdemokraternas slöseri med kommunens pengar när de i 2008 års budget vill satsa mer på skolan. Socialdemokraterna i Borås har under många år försökt att få den majoritet där Mp ingår att satsa på skolan. Det har alltid röstats ner.

Varför ? Knappast av ekonomiska skäl när årsresultaten ligger på 200 miljoner !
Skälen är då politiska. De borgerliga partierna i Borås anser inte att skolan är viktig. Inte lika viktig som ett ekonomiskt resultat långt över vad man planerade för i budgeten.

Samtidigt som många elever inte når målen för gymnasiet. Samtidigt som många elever mår dåligt och behöver mer stöd från en utvecklad elevhälsa. Samtidigt som våra gymnsieskolor inte har tillräckligt med resurser för att satsa på de elever som behöver hjälp för att klara sin utbildning.

Slöseri i Borås anser Mp respresentant. Han är sedan förvånad över att i Mark är det tvärtom. Där vill S-ledningen ge mindre till skolan än den borgerliga oppositionen. Hans slutsats är att i opposition kan man slösa, man behöver inte ta ansvar.
Här behövs lite enkel ekonomikunskap. Borås och Marks ekonomiska verklighet är rätt olika. Har man pengar går det och skall man satsa stort på det som är viktigt. Är det tvärtom krävs en hårdare prioritering. Jag är övertygad om att socialdemokraterna i Mark hade inte tvekat att ge mer till skolan om förutsättningarna hade funnits. Trots att de har ledningen i kommunen.

Sedan kan man ju fundera på vad som är god ekonomi. Socialdemokraterna i Borås tror på idén om att arbeta förebyggande innan problemen har blivit stora. Det kostar i längden betydligt mindre. Om vi talar om pengar. Talar vi om mänsklig värdighet så är det egentligen rätt självklart att ett barn som lyckas, som redan från sin skolstart får stöd har större möjligheter att bli en harmonisk vuxen människa.
Nog borde det vara värt några tiotals miljoner mindre på Borås stads bankkonto!

1 comment:

Johan said...

antar att det är mej du avser?

vart skriver jag "slöseri"?

jag noterar bara att oppositionen alltid har tjockare plånbok än majoriteten. och att detsamma tycks gälla oavsett vilken kommun vi snackar om. jag tycker inte det är särskilt konstigt. inte heller särskilt upprörande. det handlar väl om olika roller.