Friday, October 10, 2008

Hallandsås

Så får vi åter igen besked från Banverket att tunneln under Hallansåsen blir försenad ett antal år och att den blir betydligt dyrare.
Nu har man byggt i 15 år omgiven av miljöskandaler, förseningar och fördyringar. När man nu säger att det blir klart till 2014 så föredrar jag att tvivla till dess att järnvägen är klar.

Redan när borren fastnade i berget första gången berättade en erfaren järnvägsbyggare för mig att de flesta experter visste att man byggde tunneln på ett mycket olämpligt ställe, med dåligt berg.
Men - det var någon som ville ha en station på ett visst ställe och då fick det styra.
Bättre och billigare hade det nog varit om man gjort noggranna provborrningar innan bygget drogs igång.

Då hade kanske pengarna funnits för att börja med "vårt" bygge Götalandsbanan.

No comments: